Lang fartstid fra Microsoft-universet

Da Anders Eide startet i KPMG i 2018, kom han med flere års erfaring innen blant annet skyteknologi og Microsoft-verktøy. I 2015 ble han utnevnt som «Microsoft Azure Most Valuable Professional», en anerkjennelse som en av toppekspertene og viktigste bidragsyter til Microsoft-fellesskapet.

I dag leder han det norske «Cloud Infrastructure & Integrations»-teamet og er ansvarlig for at KPMGs kunder får det de trenger når de utforsker nye teknologier for sin virksomhet. Nylig gikk han i tillegg inn i en ny, prestisjetung rolle som «Global Azure Tech Lead» for KPMGs internasjonale Microsoft-allianse.

Den nye lederrollen innebærer å sørge for at KPMGs medlemsland er samkjørt rundt beste praksis ved bruk av skyløsninger og Microsoft-teknologien. Anders skal ikke minst være en essensiell ressurs i å sikre at alle av KPMGs kunder får maksimal utnyttelse av sin unike skyreise.

Anders Eide

– Jeg er nok mest opptatt av hvordan vi kan modernisere og transformere både databaserte løsninger og sluttbrukerplattformer ved bruk av Azure-skyteknologien, sier Anders.

Han vil starte med å sørge for at alle KPMGs medlemsland er koordinerte rundt hvordan de bruker Azure til å forbedre tjenestene sine. Ikke minst vil han sikre at rådgiverne har riktig kompetanse og verktøy med seg når de snakker med kunder om Microsoft-teknologien og skyløsninger. 

«Best practice» skapes gjennom samarbeid

– KPMG Norge er en del av en stor gruppe medlemsland, hver og en med sine behov og sine kunder. Jeg gleder meg til å snakke med kollegaer på tvers av landegrenser og utveksle erfaringer med dem. Jeg er helt sikker på at vi har utrolig mye å lære av hverandre, og målet mitt er at vi kan få til et tettere samarbeid som bidrar til enda mer effektiv og gunstig utnyttelse av systemene vi får gjennom Azure.

At både KPMG og Microsoft Azure er globalt tilgjengelig ser han på som en enorm mulighet for å styrke det felles arbeidet sammen med kundene. Ikke minst er det viktig å formidle at Azure er bygget på en infrastruktur med fokus på miljø. Det handler blant annet om å bruke fornybar energi og å få ned karbonutslipp, og dette på et nivå få andre klarer å opprettholde.

– Sammen kan vi gjøre alliansen enda sterkere og ikke minst bidra til å forbedre hverdagen for både mennesker og miljøet, sier Anders.

Norge langt fremme

Noen land og områder har kommet lengre enn andre i å utforske mulighetene av og med KPMG- og Microsoft-alliansen. Norden, inkludert Norge, hevder seg blant de virkelig store.

– Vi ligger også helt i tet når det kommer til å jobbe med den nyeste teknologien. Ikke minst regnes vi som gode til å kommunisere godt internt, også på tvers av avdelinger, fag- og tjenesteområder. Dette er viktige anerkjennelser, for det betyr at KPMG Norge anses som et foregangsland på å bruke tverrfagligheten vår til å øke kvaliteten på leveransene våre.

Når han nå vil satse enda hardere på utvidelse av det tverrfaglige samarbeidet, er det «vi»-mentaliteten som står i fokus.

– Alle er nødt til å ha et tankesett som handler om fellesskap – at vi sammen skaper ledende, helhetlige løsninger med den aller høyeste kvaliteten i alle ledd. I KPMG er vi opptatt av hvordan verdiene våre; «Integrity», «Excellence», «Courage», «Together» og «For Better» alltid skal gjennomsyre vi jobber og utvikler oss. Jeg synes egentlig de fem verdiene oppsummerer hva vi er nødt til å ha i bakhodet når vi skal bidra til at kundene våre lykkes både i dag og i fremtiden.