Kristine Bolstad

Partner | Head of CIO Advisory

KPMG i Norge

Kristine er partner og leder området CIO Advisory, som hjelper kunder med å realisere de rette digitale styrings- og driftsmodellene. Kristine har spisskompetanse innen program- og prosjektledelse, strategisk IKT-anskaffelser, endringsledelse og omstilling, gevinstrealisering og innføring og optimalisering av styringsmodeller.

Hun har bred teknologisk bakgrunn og sterk forretningsforståelse og har mer enn 15 års erfaring med å lede komplekse omstillinger, hvor både organisasjon, prosesser og teknologi er i endring. Hun har bred erfaring fra endringsprosjekter som ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og forretningsdrift, og på tvers av fagområder og avdelinger.

Kristines bakgrunn spenner fra systemutvikling, løsningsdesign og systemarkitektur til operativ og strategisk ledelse med ansvar for blant annet virksomhetsstyring, IT-strategi, porteføljestyring, prosessforbedringer, tjenesteutsetting, anskaffelser, avtaler og leverandøroppfølging, compliance i henhold til lover og regler og leverandøroppfølging, budsjett- og personalansvar, organisasjonsutvikling samt å sikre stabil drift og avvikshåndtering. 

Kristine har opparbeidet seg et meget godt innblikk i ulike bransjer; spesielt innen varehandel, bank og finans, olje- og gassindustrien, transportsektoren og telekommunikasjon.

 

Kontakt

E-post: kristine.bolstad@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9626
LinkedIn

 • ERP-rådgivning
 • Endringsledelse
 • Fremvoksende teknologi
 • IT-rådgivning
 • Risikorådgivning - IT-funksjonen
 • Rådgivning
 • Rådgivning for IT-direktør
 • 2009 - 2011 Executive MBA specialization in Strategic management, MASTRA, NHH; Leadership challenges in national and global context

 • 1997 - 2000 Master of Science/IT, University of Oslo, Master's thesis: Value-added services for IP telephony

 • 1992 - 1994 Bachelor/Communications Science and Social Anthropology, University of Bergen,Basic introduction in cultures, communication and communication theory

 • Prince2 Foundations and Practitioner

 • MSP Foundations and Practitioner

 • 2015 – d.d, KPMG AS, Partner, Head of CIO Advisory

 • 2013 - 2015, Inventura, Senior Manager

 • 2010 - 2013, Kredinor, IT Director

 • 2002 - 2009, Telenor ASA, System Architect, Proejct Manager, IT Director

 • 1999 - 2002, Ericsson AB, Developer and System Architect