Women in Tax Leaders for femte året på rad

KPMGs advokater Cathrine Dalheim og Tonje Christin Norrvall utnevnes som ‘Women in Tax Leaders’ for femte året på rad.

KPMGs advokater utnevnes som ‘Women in Tax Leaders’ for femte året på rad.

Women in Tax Leaders utgis av International Tax Review og er en prestisjefull liste med verdens ledende kvinnelige skatterådgivere og advokater. Utmerkelsen "Women in Tax Leaders" er basert på nominasjoner fra kunder og andre rådgivere og advokater innen bransjen. De nominerte skal ha utmerket seg i markedet det siste året.

I årets publikasjon blir både Dalheim og Norrvall begge anerkjent som ‘Highly Regarded Practitioners».

Tonje Christin Norrvall

Highly Regarded Practitioner, Tax Leader

Tonje er partner og har ansvar for bistand til kunder med komplekse inntekts- og formuesforhold, i Norge og over landegrensene. Hun har mer enn 20 års erfaring som skatterådgiver og er spesialisert på fagområdene nasjonal og internasjonal personbeskatning, trygd og pensjon og arbeid med og implementering av ulike incentivordninger i arbeidsforhold. Tonje har vært og er partner på flere store, internasjonale oppdrag.

Cathrine Bjerke Dalheim

Highly Regarded Practitioner

Cathrine er partner og Head of Global Mobility Services i Norge. Hun har mer enn 20 års erfaring som skatterådgiver og er spesialisert på fagområdene nasjonal og internasjonal personbeskatning, trygd og pensjon, arbeidsrett og kontraktsrett. Hun leder et team på mer enn 50 medarbeidere og er partner på flere store, internasjonale oppdrag.

Om Women in Tax Leaders

Women in Tax Leaders skal løfte frem framgangsrike kvinnelige skatterådgivere som har gjort seg bemerket i et tradisjonelt sett mannsdominert marked. En plass i guiden krever nominasjoner fra både kollegaer og kunder, og er en bekreftelse på eksepsjonelt gjennomførte prestasjoner. Se hele listen her.