Tradisjonelle IT-ledere hemmer innovasjon

Tradisjonelle IT-ledere hemmer innovasjon

– Større budsjetter, høyere lønn og økt jobbsikkerhet gjør at norske IT-ledere er godt fornøyde med dagens tilstander, men fortsatt sliter mange med å skape endringer og drive innovasjon.

1000

Kontaktpersoner

Tech people

KPMG og Harvey Nash deler nå resultatene fra sin globale undersøkelse om IT-ledelse, CIO Survey 2019. Undersøkelsen er verdens største av sitt slag, med 3.645 IT- og teknologi-direktører, inkludert 208 fra Norden, herunder 48 fra Norge. Til sammen har de ansvar for et IT-budsjett på 250 milliarder dollar.

Det er (altfor) godt å være IT-leder i 2019

Norske og internasjonale IT-ledere har all grunn til å smile. Siden i fjor har både budsjetter og lønninger fortsatt å øke, og virksomhetenes investeringsvilje i ny teknologi som skal bidra til å endre forretningsmodeller, produkter og tjenester vokser raskt - en utvikling som også er tydelig i det norske markedet. I Norge sitter 54 prosent av IT-lederne i selskapets ledergruppe, mens 66 prosent sier IT-funksjonen har fått en mer strategisk rolle i virksomheten.

Mens 20 prosent av de norske IT-lederne sier de har en egen digitalsjef (14 prosent i Norden, og 11 prosent globalt), er det like mange som sier CIO i dag besitter denne rollen (29 prosent i Norden og 25 prosent globalt). Men selv om 39 prosent oppgir at de ikke har noen som betjener en slik rolle i virksomheten, viser resultatene at det er et lønnsomt grep å få på plass en dedikert digitalsjef.

– Den globale undersøkelsen viser at digitale ledere er mye mer effektive når det komme til å realisere forretningsstrategi og utvikle nye produkter og tjenester gjennom bruk av digital teknologi. De skiller seg ut gjennom å proaktivt benytte teknologien til å ta nye markeder, knytte tettere bånd til kunder og ta større markedsandeler. De benytter i større grad driftsmodeller som fokuserer på at forretningen eier og leder teknologileveransene sammen med IT-avdelingen. Disse virksomhetene ser vi er mer opptatt av gevinstrealisering, fart og smidighet, forteller Kristine Bolstad, Partner og leder for Digital Enterprise i KPMG Norge.

Norske IT-ledere er mindre opptatt av vekst

Ser vi på de norske virksomhetene og IT-lederne er fortsatt hovedfokuset å sikre stabil drift (88 prosent), øke effektivitet i driften (67 prosent), kutte kostnader (60 prosent) og forbedre forretningsprosesser (60 prosent). Blant de største forskjellene mellom norske og internasjonale IT-prioriteringer finner vi fokuset på å skape vekst (29 prosent vs. 40 prosent), satsningen på forretningsintelligens og analyse (42 prosent vs. 52 prosent) samt forbedring av cybersikkerhet (42 prosent vs. 54 prosent).

– Stabil drift og kostnadsfokus er viktig, men for å skape digital fremgang og leve opp til ledelsens forventinger om vekst gjennom disrupsjon, trengs det en proaktiv tilnærming til de mange mulighetene ny teknologi og innovasjon skaper for virksomheten. Når halvparten av de norske IT-lederne (49 prosent) forventer at virksomheten vil transformere kjernevirksomheten gjennom helt nye produkter og tjenester de neste tre årene, må de klare å balansere innovasjon, forretningsutvikling og IT-drift på en bedre måte, understreker Kristine.   

På spørsmålet om hvor effektive virksomheten er når det kommer til å bruke digital teknologi for å understøtte forretningsstrategien, svarer kun 22 prosent at de er veldig eller svært effektive. Globalt svarer 30 prosent det samme.

Rekordstor talentmangel

CIO survey 2019 viser at kompetansemangelen har nådd sitt høyeste nivå siden 2008, noe som naturligvis er en stor flaskehals for vekst. 77 prosent av de norske IT-lederne sier at dette gjør at virksomheten ikke klarer å holde tritt med endringene (72 prosent på nordisk nivå og 67 prosent internasjonalt).

I Norge er mangelen spesielt stor på områder som forretningsarkitektur (52 prosent), forretningsanalyse (50 prosent), teknisk arkitektur (43 prosent), cybersikkerhet (43 prosent) og big data/analyse (43 prosent). Mer enn 6 av 10 forventer at antall IT-hoder vil vokse de neste tre årene, og hele 96 % sier de i stor, eller til en viss grad, klarer å beholde de største teknologitalentene i virksomheten.

– Talentmangelen tvinger fortsatt virksomheter til å hente inn ekspertise utenfra og de outsourcer som aldri før. 7 av 10 norske virksomheter sier at outsourcing eller offshoring i dag er en del av strategien deres, og at hovedgrunnene til det er å kunne skalere og styrke IT-organisasjonen (68 prosent vs. 37 prosent globalt), samt få tilgang til kompetanse som de ikke har internt (64 prosent vs. 45 prosent globalt).  Flertallet (68 prosent) forventer at bruken og investeringene i offshoring og outsourcing vil opprettholdes det neste året, forteller KPMG-eksperten.

Skylaget tetner

Kun 7 prosent av IT-lederne sier at de fremdeles ikke har tatt steget opp i skyen (13 prosent globalt). Over halvparten (51 prosent) forteller at de implementerer skyteknologi i stor skala, mens 29 prosent implementerer den på noen områder og 12 prosent er i en pilotfase. De fleste (93 prosent) forteller at de nå er komfortable med å øke bruken av skyløsninger fremover.  

– Nå som skytjenester har blitt den nye normalen er det lett å glemme at mange selskaper for få år siden var skeptiske både til sikkerheten og verdien ved å være i skyen. Faktisk viser den globale undersøkelsen at "skyvirksomheter" føler seg mer beskyttet mot cyberangrep enn andre virksomheter, påpeker Kristine.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.