Er du klar for WannaCry 2.0?

Er du klar for WannaCry 2.0? Kan virksomheten stå i mot

I norsk næringsliv kan alle virksomheter bli ofre for økonomisk kriminalitet, destruktiv skadevare eller målrettede angrep mot enkeltbransjer. En scenariobasert risikoanalyse viser i hvilken grad din virksomhet evner å stå imot et cyberangrep.

1000

Kontaktpersoner

Med dagens innovasjonstakt, hvor digital transformasjon er den viktigste driveren for effektivisering og verdiskaping, forsterkes behovet for sikker digitalisering. God cybersikkerhet er en forutsetning for å lykkes med digitalisering og innovasjon, og for å skape lønnsom vekst og utvikling.  

I møte med digitale trusler er virksomheten nødt til å ha full kontroll over egen cybersikkerhet, men å vektlegge alle nivåer av sikkerhet i like stor grad er verken hensiktsmessig eller kostnadseffektivt. Kunnskap om de ulike nivåene av cybersikkerhet og virksomhetens egen modenhet innenfor disse nivåene bør være utgangspunktet for beslutningsprosesser.

KPMGs cybereksperter har inngående kunnskap om hvordan trusselaktører opererer og hvilke sikkerhetsmekanismer som må være på plass for å møte de digitale truslene. Vår scenariobaserte risikoanalyse hjelper virksomheten med å investere og styre innsatsen der den trengs mest – en smart og kostnadseffektiv tilnærming til cybersikkerhet.

Kontakt oss for å høre hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet!

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.