– Vi jobber med rådgivning innen teknologi

Vi ønsker å være miljøet ledere ser til når virksomheten ønsker å få mer ut av teknologien sin. Teamet vårt består av ca. 30 konsulenter i alle aldre og med ulike bakgrunner. Hos oss finner man blant annet siviløkonomer og ingeniører. Vi brenner for samspillet mellom teknologi og forretning.

Litt om oss

CIO Advisory hjelper kunder med å utarbeide og realisere den rette teknologistrategien og hvordan virksomheten skal bygges opp rundt denne. Vi er rådgivere under alle fasene av arbeidet: fra hvordan strategien skal utformes til hvordan den kan tas i bruk i organisasjonen. I tillegg bistår vi våre kunder med ulike typer systemanskaffelser og -implementeringer. Teamet vårt består av teknologirådgivere med et bredt nedslagsfelt. Vi rådgir våre kunder i arbeidet med å få mest mulig ut av teknologi i sin virksomhet. Vi jobber med mange spennende og store kunder fra både offentlig og privat sektor.

Typiske arbeidsoppgaver hos oss

I CIO Advisory jobber vi med mange forskjellige prosjekter og kunder. Hverdagen som konsulent hos oss er spennende og variert. Dette er noen av arbeidsoppgavene våre:

  • Gå inn i rollen som CIO i virksomheter som er i en omstilling, og har behov for å styrke sin teknologiledelse.
  • Være prosjektleder innenfor program- og prosjektstyring.
  • Jobbe med smidig utvikling og lede prosjekter innen IT-utvikling.
  • Kartlegge dagens porteføljestyring i en virksomhet – dette omfatter styringsmodell, prioriteringsmekanismer og gevinstrealisering, samt roller, ansvar og mandat.
  • Støtte virksomheter med å jobbe mer agilt, sette opp drift- og utviklingsmiljø, hjelpe med å gjennomføre IT-anskaffelser, og bidra med arkitekturtjenester.
  • Engasjere seg i interne oppgaver, for eksempel rekruttering, holde kurs, planlegge sosiale aktiviteter med avdelingen og tilbudsarbeid.

Se våre ledige stillinger

Ledige stillinger oppdateres fortløpende