I vår første utgave av Børspuls tar vi for oss aktiviteten på børs- og kapitalmarkedet i 2020. Fjoråret ble et rekordår for utstederselskapene på Oslo Børs og deres eiere. Med mange utviklingstrekk å se tilbake på i 2020, gir det oss gode indikasjoner for 2021.

Rekordåret 2020

Det har vært rekordhøy noteringsaktivitet på Børsen i 2020, for samtlige markedsplasser. Oslo Børs hadde i 2020 nest flest noteringer av børsene i Europa, helt i tet med børsen i London.

  • I 2020 ble det gjennomført totalt 59 opptaksprosesser på Børs, hvorav ti selskaper ble børsnotert på Oslo Børs (inkludert tre listeoverføringer fra Euronext Expand og to fra Euronext Growth) og 49 selskaper ble tatt opp til handel på Euronext Growth.
  • Oslo Børs blir stadig grønnere. 16 grønne selskaper ble notert på Børsen i 2020.
  • Investeringsappetitten for aksjer var på topp i 2020, og Oslo Børs anses å være blant de ledende fornybar-børsene i internasjonal målestokk.
  • Nullrente og økt fokus på teknologi og ESG har påvirket aksjemarkedet positivt i 2020.
  • De to sektorene fornybar energi og teknologi hadde flest nykommere i 2020. Sjømat og shipping er fortsatt sterke sektorer.
  • Obligasjonsmarkedet fortsetter sin positive utvikling med økning i antall lån, antall utstedere og markedsverdi.

Jeg tror det var flere årsaker til det sterke børsåret i 2020. Først og fremst var det god tilgang på risikovillig kapital i markedet samtidig som flere investorer krever børsnotering. Denne utviklingen har fortsatt inn i det nye året. Det har vært et veldig spesielt år, men likevel har det vært tilgjengelig kapital som skal reinvesteres. Det har ikke vært veldig gunstig å sette kapitalen i banken, med tilnærmet nullrente, så dermed har investorene sett etter andre investeringsmuligheter. Det har samtidig vært mange selskaper i det norske markedet som har bygget seg opp over tid, og som nå fikk muligheten til å hente nødvendig vekstkapital og å få gode eiere inn på eiersiden. Denne matchingen av investorer og selskaper har vi særlig sett innen teknologi, og som følge av det det grønne skiftet har vi også sett mange gode ESG-selskaper finne veien til Oslo Børs, foruten annen tradisjonell industri.

Øivind Amundsen
Administrerende direktør, Oslo Børs