• 1000

Onderdeel van het Pensioenakkoord zijn maatregelen die eerder stoppen met werken (weer) mogelijk maken. Deze zijn met name bedoeld voor (oudere) werknemers voor wie doorwerken tot aan de AOW-leeftijd niet lukt. Verder zijn ook afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Het kabinet wil zich inspannen om werknemers in staat te stellen op gezonde wijze door te werken tot aan het pensioen. Deze afspraken kunnen van invloed zijn op de (toekomstige) samenstelling van uw personeelsbestand en raken daarmee uw HR-strategie.

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van belangrijke thema’s voor uw pensioneringsbeleid en duurzame inzetbaarheid. Bent u op zoek naar meer informatie of verhelderende inzichten? Druk dan op de link naar de betreffende themapagina.

Het Pensioenakkoord vergt dat u aan de slag gaat met uw HR-strategie. Denk bijvoorbeeld aan de instroom, doorstroom en uitstroom van uw werknemers en de inrichting van uw arbeidsvoorwaarden. De aangekondigde maatregelen zijn een goede aanleiding om uw HR-strategie, als onderdeel van de totale ondernemingsstrategie, onder de loep te nemen en nader invulling te geven aan uw beleid ten aanzien van pensionering en duurzame inzetbaarheid. Kunt u daarbij hulp gebruiken? Neem dan contact op met uw vaste KPMG-contactpersoon.