• 1000

Centraal in het Pensioenakkoord staat de aanpassing van het arbeidsvoorwaardelijke pensioen. Het kabinet wil daarbij de sterke elementen van het huidige stelsel overeind houden. Dat betekent onder meer collectieve uitvoering, collectieve risicodeling en fiscale ondersteuning. Maar het kabinet wil ook toe naar een pensioenstelsel dat persoonlijker is, beter past bij de veranderende arbeidsmarkt en niet de schijnzekerheid van een gegarandeerd pensioen biedt. In plaats van onderhoud aan het pensioenstelsel kunnen we daarom gerust spreken van een grondige renovatie.

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van belangrijke thema’s voor uw toekomstige pensioencontract. Bent u op zoek naar meer informatie of verhelderende inzichten? Druk dan op de link naar de betreffende themapagina.

  • De Premieregeling: de nieuwe pensioenregeling dient een premieregeling te zijn. U kunt daarbij kiezen uit twee typen premieregelingen.  
  • Leeftijdsonafhankelijk premiepercentage: het af te spreken premiepercentage dient leeftijdsonafhankelijk te zijn. Hebt u al een premieregeling, dan geldt hierop een uitzondering: voor zittende werknemers mogen de premiepercentages leeftijdsafhankelijk blijven.      
  • De Compensatieregeling: als uw werknemers eventuele nadelen ondervinden van de overstap naar het nieuwe stelsel, dienen zij adequaat gecompenseerd te worden. U moet in dat geval onder meer keuzes maken ten aanzien van de hoogte, vorm en duur van de compensatie.   
  • Het Transitieplan: u dient een transitieplan op te stellen dat onder meer inzicht geeft in de effecten van overgang naar de nieuwe regeling op het te bereiken pensioenresultaat van uw werknemers. Het transitieplan moet uiterlijk 1 januari 2024 gereed zijn.
  • Bestaande aanspraken en rechten: worden reeds opgebouwde aanspraken en rechten collectief ingebracht in de nieuwe pensioenregeling of blijven deze ongemoeid?
  • Adequaat nabestaandenpensioen: het nabestaandenpensioen wordt meer gestandaardiseerd, adequater en begrijpelijker.  
  • De Keuzemogelijkheden: vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk voor deelnemers om op de pensioendatum tien procent van het pensioen in één keer op te nemen. Verdere uitbreiding van keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling wordt nog onderzocht door het kabinet.  

Het Pensioenakkoord vergt dat u aan de slag gaat met uw eigen pensioenregeling. Net als bij het renoveren van een woning betekent dit: informatie vergaren, uw wensen, doelstellingen en randvoorwaarden vaststellen, opties verkennen, voor- en nadelen afwegen, de effecten doorrekenen, de dialoog aangaan en keuzes maken. En er zijn meer overeenkomsten: goede planning en duidelijke communicatie zijn essentieel om het project te laten slagen. Bent u zelf geen ervaren klusser of kunt u wel wat hulp gebruiken van specialisten? Neem dan contact op met uw vaste KPMG-contactpersoon.