Inzetten op duurzaamheid staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. De roep uit de samenleving om verantwoordelijkheid te nemen klinkt steeds luider. Klanten, banken, burgers, werknemers en ketenpartners eisen van bedrijven dat zij hun productieketen verduurzamen. Strengere Europese regelgeving sluit hierop aan. Zo verplicht de CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) beursgenoteerde bedrijven vanaf 2024 (en grote bedrijven vanaf 2025) te rapporteren over hun impact en ESG-doelen op te nemen in de bedrijfsstrategie.

Voor veel bedrijven is sturen op ESG een opgave die verder reikt dan de eigen activiteiten. Bedrijven die serieus werk willen maken van hun impact kunnen dan ook niet zonder een gedegen strategie voor ESG-doelstellingen.

Met een ESG-strategie kan een organisatie gericht sturen op de waarde die het creëert en in de toekomst wil creëren, voor zowel de aandeelhouders als de overige stakeholders. Enerzijds gaat dit over het afdekken van risico’s en het onderhouden van een gezond businessmodel in een veranderende wereld. Anderzijds gaat het juist over nieuwe waarde creëren voor mens, milieu en maatschappij.

In deze paper benoemt KPMG drie actiepunten waarmee leiders direct aan de slag kunnen gaan om hun organisatie voor te bereiden op een ESG-strategie. Deze paper is met name relevant voor organisaties die nog aan het begin staan van hun verduurzamingsopgave of hier een nieuwe impuls aan willen geven. Het uitvoeren van de beschreven actiepunten kan worden gezien als één van de eerste stappen in de transitie naar een duurzame, inclusieve organisatie.

Ga in gesprek met ons