De eerste stap van iedere nieuwe regelgeving is het vaststellen van de impact van deze regelgeving op de klantsituatie. Omdat technische kennis van nieuwe regelgevingen in deze fase doorgaans nog in opbouw is bij onze klanten, is het vaststellen van deze impact vaak een lastige eerste horde van een implementatietraject. Bovendien is het van belang dat de impact van een nieuwe regelgeving op juiste en volledige wijze wordt vastgesteld om te voorkomen dat in een te laat stadium nog aanvullende vereisten worden geïdentificeerd.

KPMG helpt haar klanten met het adequaat identificeren van de impact van een nieuwe regelgeving voor de klantorganisatie. Op basis van onze kennis van het onderwerp, ervaringen en discussies uit eerdere trajecten en ons brede internationale netwerk wordt de impact assessment in een relatief kort tijdsbestek doorlopen. Voor de vereisten die relevant zijn voor onze klant, helpen we onze klanten met het identificeren van bijbehorende gaps versus de bestaande organisatie. Deze gaps vormen de basis voor het implementatieplan en –inspanningen. Het is hierbij van belang dat we beginnen met het vaststellen van de impact op het strategisch business model en producten van onze klant, om daarna pas de impact op de interne organisatie te bepalen.

Bijkomend voordeel van het door KPMG laten uitvoeren van de impact en gap assessment is dat we het interne bewustzijn en kennisniveau van de nieuwe regelgeving verhogen bij de meest relevante medewerkers in een kort tijdsbestek. Dit realiseren we doordat we de impact assessment starten met een knowledge boost training en daarnaast door het interactieve karakter tijdens de workshops en de discussies die daar plaatsvinden.

De resultaten van deze workshops worden gedeeld met betrokkenen en vastgelegd in een impact en gap assessment document, waarin de exacte impact, de geïdentificeerde gaps, de gemaakte aannames en besproken overwegingen zijn vastgelegd. Dit document vormt tevens de basis voor het betrekken van het management van de klant om bekendheid over het onderwerp en de impact op de organisatie te adresseren.

Neem contact met ons op

Onze services