De bedrijfsvoering van organisaties verandert snel. Demografische ontwikkelingen, vergrijzing, een steeds verder gaande roep om duurzame verandering en risico’s op het gebied van de capaciteit en kwaliteit van het personeelsbestand. Het zorgt dat organisaties meer sturen op resultaat en vraagt leiderschap en talent tegelijkertijd wendbaar te zijn en maximaal efficiënt te werken.

Wij richten ons op het menselijk kapitaal in organisaties. Door ze in staat te stellen om de juiste mensen aan te trekken, te ontwikkelen, te leiden, te motiveren en te betrekken. Dit alles met oog voor talentontwikkeling, focus op drijfveren en gedrag en het benutten van de informatie en kennis uit (HR-) data. Het resultaat is een slanke én fitte organisatie, die een vliegwiel vormt voor organisatieverandering en -ontwikkeling.

Door specifiek aandacht te besteden aan de mensen in de organisatie, wordt ervoor zorggedragen dat medewerkers zich niet alleen betrokken en begrepen voelen, maar ook zelfverzekerd en gemotiveerd zijn om in hun nieuwe omgeving bij te dragen aan het succes van de organisatie.

Een fit for purpose HR-organisatie
KPMG People & Change helpt organisaties bij het creëren en ontwikkelen van een ‘fit for purpose’ HR-organisatie die aansluit op de bedrijfsstrategie. De HR-structuur, -capaciteiten en – systemen staan hierbij dusdanig met elkaar in verband dat ze echte toegevoegde waarde bieden aan het primaire proces.

Met behulp van strategische personeelsplanning, operationele planning en HR-analytics (Big Data), bieden we verdiepende en voorspellende inzichten in de wijze waarop het menselijk kapitaal het meest optimaal kan worden aangewend. Of we gaan nog een stap verder en analyseren alle (on)gestructureerde data middels onze ‘Workforce Analytics’ methodologie die de toegevoegde waarde van HR-processen en medewerkers kwalitatief én kwantitatief inzichtelijk maakt.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op