Veel organisaties bevinden zich in een dynamische en complexe omgeving, waarin ze te maken krijgen met uiteenlopende veranderingen. Wij richten ons op het begeleiden van deze transities van begin tot eind. Waarbij we beseffen dat een veranderproces nooit keurig van A naar B loopt, maar talloze zij- en omwegen neemt. Bewust en overtuigd veranderen is de sleutel tot succes. 

Nut en noodzaak van verandering 
KPMG People & Change kan uw organisatie hierbij helpen. Dat doen we door allereerst de context van de verandering te begrijpen: wat is de historie van de organisatie en haar omgeving? Hoe staat de organisatie er nu voor? En hoe kijkt de organisatie naar haar toekomst? Door de antwoorden op deze vragen met elkaar in verband te brengen, worden nut en noodzaak van de verandering duidelijk. Een tastbaar plan wordt gevormd om de verandering te realiseren, met daarbij direct aandacht voor actie en resultaat.

Vervolgens gaat het om het in beweging krijgen van de organisatie. Dit realiseren we door enerzijds houvast te bieden middels een verander-strategie en de voorspelbaarheid van structuren en processen. En anderzijds door met teams en individuele medewerkers te werken aan draagvlak, effectief gedrag en leiderschap op alle niveaus in de organisatie. Door het gewenste resultaat haarscherp te beschrijven en te blijven toetsen, wordt inzichtelijk of het einddoel is bereikt en hoe het tussentijds staat met de voortgang van de verandering.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op