Veel organisaties worden geconfronteerd met veranderingen in hun omgeving. Veranderingen die vragen om een andere manier van werken. Een dergelijke organisatieverandering begint bij een gedragen visie, waarbij de betrokkenheid en inspraak van verschillende individuen leidt tot een fundamentele verandering van processen en denkwijzen. 

Dit is een proces waarin cijfers én gevoel tellen en waarin co-creatie centraal staat. Met als uitkomst dat betrokkenen de verandering tot in de haarvaten begrijpen, gecommitteerd zijn aan het gewenste eindresultaat en actief bij kunnen dragen aan het realiseren van hun visie. Zo is een organisatieverandering richting een toekomstbestendige organisatie verzekerd. 

Energie om de ambitie tot uitvoer te brengen 
U-Collaborate richt zich met strategie-, organisatie- en teaminterventies op het begrijpen van de kern van de gewenste strategie-, organisatie- of teamveranderingen. Dit doen we door bekende én nieuwe inzichten te zoeken, met elkaar. We zorgen voor draagvlak door de input van alle belanghebbenden te benutten - zo ontstaat energie om de ambitie met elkaar tot uitvoer te kunnen brengen. Tot slot spreken we het lerend vermogen aan, omdat de reis altijd anders is dan gedacht en het als organisatie belangrijk is daar in mee te bewegen. 

Onze aanpak is gebaseerd op het Theory U model voor (organisatie)verandering. Een model dat zich in de praktijk bij vele organisaties heeft bewezen. 

Inzichten met elkaar verbinden 
Onze ervaring leert ons dat transformaties veel vragen van de mensen in een organisatie. In onze aanpak hebben wij ervaren dat energie en executiekracht ontstaan door het benutten van de input van alle belanghebbenden. Door nieuwe inzichten te zoeken en te verbinden ontstaat ruimte voor vernieuwing – en blijf je als organisatie leren, verbeteren en veranderen. 

Bekijk ook de U-Collaborate video.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op