Digitale transformatie, zoals optimalisatie van bedrijfsprocessen en transformaties van bedrijfsmodellen, is een van de belangrijkste factoren voor waardecreatie voor bedrijven en succesvolle M&A-transacties. Digitalisering en technologische ontwikkelingen ontregelen bedrijven en fusies en overnames in verschillende sectoren, in wisselend tempo. Het staat buiten kijf dat investeerders die verder kijken dan de traditionele commerciële en financiële due diligence-methodes en zich ook richten op technologie, waarschijnlijk de beste kapitaalallocatiebeslissingen zullen nemen. 

Alomtegenwoordigheid van technologie

De technologie die onderliggend is aan het realiseren van de belangrijkste doelstellingen van een onderneming, is in de loop van de tijd aanzienlijk veranderd. Technologie kan een belangrijke onderscheidende factor zijn, zo niet dé belangrijkste onderscheidende factor, in de wijze waarop ondernemingen producten en diensten produceren, op de markt brengen, verkopen en ondersteunen. In veel bedrijven en in alle sectoren is technologie is alomtegenwoordig geworden. 

Waarom is technologie belangrijk bij fusies en overnames?

Het belangrijkste thema achter elk fusie- en overnametransactie is het realiseren van de beweegredenen voor de deal en het vergroten van de waarde van het bedrijf. Het is noodzakelijk om tijdens de looptijd van een deal rekening te houden met technologische factoren zodat kansen en risico's in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en waarde wordt beschermd en gecreëerd als integraal onderdeel van de due diligence, separaties en integraties tijdens overnames en desinvesteringen. We hebben bij veel integraties en separaties gemerkt dat technologie verantwoordelijk is voor het merendeel van de transformatiekosten, de tijdslijnen en complexiteit van de transformatie na de deal en daarom een belangrijke factor bij fusies en overnames is.

Hoe wij je organisatie kunnen helpen

Wij ondersteunen u tijdens de gehele transactiecyclus bij het identificeren van kansen en risico’s van technologie-gerelateerde waardecreatie en bieden diepgaande expertise op het gebied van functionele technologie en digitale transformatie als onderdeel van integraties en desinvesteringen:

 • Technologie Due Diligence (buy-side due diligence);
 • Technologie Vendor Due Diligence (vendor assistance en vendor due diligence);
 • Technologie integratie & separatie;
 • Technologie  synergie en waardecreatie.

Ons gespecialiseerd Deal Execution Technology in M&A-team heeft een schat aan ervaring, wij hebben meer dan 1.000 transacties in uiteenlopende sectoren ondersteund, en diepgaande expertise vanuit onze wereldwijde Digital Transformation-praktijk. 

Door de omvang en complexiteit van de transacties waarbij wij onze klanten met succes hebben bijgestaan, begrijpen wij dat alle transacties anders zijn. Sommige problemen, complexe situaties en processen zijn echter vergelijkbaar en wij hebben dan ook flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van tools en raamwerken om efficiënter te kunnen werken en waarde toe te voegen, ongeacht het tijdsbestek of de beperkingen op het gebied van toegang en gevoeligheid. Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling van onze proposities en tools, waaronder:

Powered Enterprise

KPMG heeft geïnvesteerd in een aanpak en ondersteunende kennisbank om zeer snel processen met ondersteunende technologie te definiëren en te implementeren. We gaan hierbij uit van de gedachte dat ~80% van de ondersteunende processen niet competitief verschillend hoeft te zijn. In onze kennisbank bevinden zich vele uitgewerkte standaardprocessen voor die ‘80%’. Deze processen zijn uitgewerkt en geconfigureerd voor diverse in de markt verkrijgbare ERP oplossingen. ‘Powered Enterprise’ kan zowel in koop- als verkoopprocessen veel waarde toevoegen en snelheid van waardecreatie opleveren.

Cyber Security

Cybercriminaliteit vormt een grote bedreiging en is dit nog acuter tijdens fusies en overnames. Een inbreuk op de cyberbeveiliging kan de waarde van uw overname of desinvestering aanzienlijk beïnvloeden. Onze KPMG CyberScan:

 • Scant het dark web en andere openbaar toegankelijke databronnen naar digitale activa dat wordt verkocht of misbruikt;
 • Identificeert zwakke plekken in de netwerken en portals van het bedrijf in real-time;
 • Bootst na wat een hacker zou doen een zwakke plek en een toegangspunt tot het bedrijf te vinden;
 • Biedt een uitgebreide outside-in cyberbeoordeling waarmee we elke interactie op het betreffende bedrijf kunnen afstemmen.

Data & analytics bij koop en verkoop bedrijf

Data vormen het kloppend hart van elk bedrijf en de impact van een fout kan verwoestend zijn. Onze experts en tools helpen u om:

 • Relevante data te begrijpen en te identificeren;
 • Uw gegevens te beschermen;
 • Ervoor te zorgen dat de toegang tot uw gegevens beperkt is tot de juiste personen;
 • Ervoor te zorgen dat uw bedrijfsstrategie en plannen om winst te maken met data geen gevolgen ondervinden van de transactie.

ERP Integratie en Separatie

Het Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem is veelal het meest complexe systeem en vergt de meeste tijd om te integreren of te splitsen. Wij hebben gespecialiseerde tools ontwikkeld om:

 • Snel de betrokken juridische entiteiten, klanten, leveranciers, producten, enz. te identificeren;
 • De complexiteit tijdens een separatie te verminderen door alleen de relevante en noodzakelijke gegevens te extraheren, inclusief rapporten, interfaces, enz.;
 • Snel over te stappen naar een afzonderlijk ERP-systeem dat beter geschikt is voor het bedrijf.

Managen van complexe M&A programma’s

Bij integraties en desinvesteringen zijn vaak meerdere landen, rechtspersonen, merken, producten enz. betrokken. Onze digitale producten:

 •  Maken het mogelijk om acties te ontwikkelen en te reproduceren over geografische gebieden, merken, enz. heen;
 • Helpen bij het volgen en leveren over de meerdere dimensies;
 • Bieden een real-time overzicht van openstaande zaken en knelpunten;
 • Scheppen een audit-trail van beslissingen en acties;
 • Managen het proces tot een succesvol resultaat.

Waarde halen uit de cloud

Een reeks oplossingen die onze klanten in staat stellen de voordelen van de cloud te maximaliseren tijdens de looptijd van de deal. Deze omvatten:

 • Het identificeren van kansen van meer cloudgebruik;
 • Snelle cloudinstallatie en gefaseerde uitrol van de applicaties;
 • Het ondersteunen van onze zeroTSA-benadering (die gericht is op het minimaliseren van TSA's op technologisch gebied) bij een separatie.

ZeroTSA

TSA's kunnen voor het concern dat activiteiten afstoot, een extra last betekenen. Ze verplichten de groep om bijvoorbeeld IT-diensten aan een ander bedrijf te leveren, doen afbreuk aan het vermogen van het concern om projecten om te vormen en uit te voeren en vormen een permanent risico voor cybersecurity. Onze zeroTSA-benadering vermindert de TSA's die het concern aan de afgesplitste entiteit geeft door:

 •  Zoveel mogelijk van de technologie snel te separeren voor de afronding van de transactie;
 • Het overdragen van alle service-provider-verplichtingen aan derden;
 • Het bouwen van een op zichzelfstaande en onafhankelijke omgeving die aanzienlijk aantrekkelijker is voor potentiële kopers;
 • Het verlagen van de operationele kosten door het verwijderen van onnodige complexiteit, waardoor de waarde van de deal toeneemt.

Kom in contact met onze experts

Ons Technology in M&A-team bestaat uit adviseurs die marktleiders zijn en klanten hebben bijgestaan bij meer dan 1.000 transacties in uiteenlopende sectoren en regio's, gedurende de gehele looptijd van de deal. Wij verminderen risico's, beschermen waarde en identificeren mogelijkheden voor waardecreatie tijdens de volledige cyclus van een transactie.