Bestuurders staan tegenwoordig meer dan ooit onder druk om te presteren op het gebied van werknemersbetrokkenheid, juridische compliance en ecologische, sociale en overheidsprestaties. Recente wereldwijde gebeurtenissen hebben deze onderwerpen nog belangrijker gemaakt. Bij het kopen van een bedrijf is het van cruciaal belang om de juiste visie, controle, mensen en focus op dealwaarde te hebben. Het is vaak lastig om al die aspecten in het oog te houden bij een integratie.

Ongeveer 69% van de overnamedeals (het kopen van een bedrijf) slaagt er niet in om het doel van de deal te bereiken en om aandeelhouderswaarde op lange termijn te leveren. Hoewel er verschillende factoren in het spel kunnen zijn, zeggen M&A-experts en deal executives dat het gebrek aan een goede en volledige integratie aanpak het meest voorkomen bij het mislukken van een deal

Waarde halen bij integratie van bedrijven

Als er geen allesomvattende strategie is die gericht is op de waarde creërende factoren voor de nieuwe combinatie en als deze strategie niet, of te langzaam/weifelend, uitgevoerd wordt, kan dit leiden tot een mislukte deal die geen waarde toevoegt, of zelfs waarde vernietigt door bijvoorbeeld werknemers en/of klanten die vertrekken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze uitdagingen, mits goed en op het juiste moment aangepakt, kunnen worden omgezet in kansen.

Een grondige maar wendbare planning, gecombineerd met een robuuste aanpak van de uitvoering, is cruciaal voor het realiseren van synergie. Daarom is goede integratieplanning en executie essentieel. Dit speelt zich af gedurende de gehele levenscyclus van een deal, dus niet pas na het sluiten van de deal:

Voordat u tekent, wilt u de prijs van de deal beïnvloeden, risico's beperken en kansen benutten, en inzicht hebben in de mogelijke synergie. Verkopers en kopers willen alle inzichten horen en ervoor zorgen dat deze goed worden verwerkt in de Share Purchase Agreements (SPA) en (in geval van een carve-out:) Transition Service Agreements (TSA);

Vóór de afronding van de transactie wilt u uw bedrijf en werknemers voorbereiden op de transitie naar de nieuwe combinatie, het bedrijf klaarmaken voor ‘Dag 1’ (de dag van Closing, wanneer de daadwerkelijke aandelen- of activa-overdracht plaatsvindt) en voorbereid zijn op de integratie activiteiten na Closing;

Na de afronding van de transactie moet u de deal uitvoeren en de synergie-effecten realiseren. Onduidelijke besluitvorming en (interne en externe) communicatie, weerstand van werknemers tegen verandering, culturele verschillen, en gebrekkig inzicht in de status en voortgang, kunnen uw gewenste resultaten in de weg staan.

Hoe wij je organisatie kunnen helpen bij een integratie

Daarom kan een gecontroleerde en proactieve aanpak van integraties en het betrekken van belangrijke stakeholders (management, toezichthouders, ondernemingsraden, vakbonden enz.) bij het proces u aanzienlijk helpen om de dealstrategie uit te voeren en de gewenste resultaten te bereiken.

Onze diensten op het gebied van integratieplanning en executie zijn gericht op het waarborgen van blijvende waarde voor onze klanten. Wij werken nauw met u samen om de belangrijkste integratiekwesties voor en na de overdracht aan te pakken, zoals:

  • Target Operating Modellen voor Dag 1 en de verdere doorontwikkeling na Dag 1;
  • Een eerlijke en onbevooroordeelde synergiebeoordeling en hoe deze zich verhoudt tot de aankoopprijs;
  • ‘Dag 1 Readiness’ voorbereiding en gedetailleerde 100-dagen plannen, vanuit alle functionele invalshoeken om de gehele overgang te ondersteunen, met inbegrip van zowel de 'harde' als de 'zachte' kanten; 
  • Juiste aandacht voor personele aspecten, waaronder retentie;
  • Bescherming van de bedrijfscontinuïteit tijdens de transitiefase; 
  • Naadloze programmacadans en -governance om ervoor te zorgen dat de integratie- en synergiedoelstellingen worden gehaald.

Voor een succesvolle integratie moet het momentum van de deal benut worden maar tegelijkertijd dienen alle relevante aspecten in het oog te worden gehouden, zoals governance, wetgeving, ondernemingsraden, operationele en IT-implicaties, en, niet te vergeten, de aandachtsgebieden personeel en veranderingsmanagement.

Daarom bieden onze integratieplanning en executie professionals:

Een geïntegreerd team dat werkt op dealsnelheid
Ons team bestaat uit transformationele, financiële en operationele experts die de integratie holistisch kunnen benaderen. Wij geven je ook toegang tot het wereldwijde KPMG-netwerk met experts op alle gebieden. Van operations en klantervaring tot corporate finance, belastingen en digitale transformaties;

Een holistische, end-to-end aanpak van integratieplanning en executie
Welke integratiestrategie u ook voor zich ziet, wij helpen u het potentieel te identificeren en zorgen voor een praktische hands-on levering van integratieprogramma's;

Een team, als aanvulling op jouw organisatie
Integratieplanning en executie vereist samenwerking tussen jouw organisatie, en ons als adviseurs. De vereiste capaciteiten en vaardigheden zullen verschillen per fase van een transactie, en wij zullen ons aanpassen daar waar nodig; 

Een beproefde en geteste aanpak 
Wij voeren integraties uit met onze beproefde aanpak, die wereldwijd door onze integratieplanning en executie professionals wordt gebruikt. Dit omvat ook goed gedocumenteerde ‘benefit tracking’, zodat de onderneming op elk moment een duidelijk beeld heeft van de waarde van een overname; 

Executiekracht
Integraties vereisen executiekracht vanuit een holistisch perspectief, waarbij de vereiste veranderingen in het bedrijfs- en exploitatiemodel worden gecombineerd met een duidelijke link naar de eenmalige en wederkerende financiële impact tijdens en na de integratie, terwijl ook de culturele en veranderingsaspecten van de transformatie worden doorgrond. Ons team heeft ervaring met dit alles.

Neem contact op met onze experts

Ons team wordt geleid door deskundigen met ruime ervaring in integratieplanning en executie in een M&A-context. Wij brengen industrie-, strategie- en operationele experts samen in één geïntegreerd team. We zullen ook gebruikmaken van het wereldwijde netwerk van KPMG met experts van klant ervaring tot en met supply chain transformatie.