Corporaties zijn een waardevol instrument in onze samenleving. Bijna 300 woningcorporaties zorgen er in Nederland voor dat hun huurders op een prettige manier betaalbaar kunnen wonen. Hiermee hebben woningcorporaties een grote maatschappelijke taak.

Woningcorporaties staan voor veel uitdagingen. Door veranderende wet- en regelgeving wordt van woningcorporaties gevraagd hervormingen door te voeren en forse investeringen te doen, terwijl de verdiencapaciteit en financierbaarheid onder druk staan. Woningcorporaties hebben een forse investeringsopgave, niet alleen voor de bouw van nieuwe woningen om zo de krapte op de woningmarkt terug te dringen, maar ook vanwege de verduurzamingsopgave om hun bezit energieneutraal te maken. Dit brengt operationele en financiële uitdagingen met zich mee.

Andere uitdagingen voor woningcorporaties zijn het passend toewijzen van woningen, de toenemende complexiteit van de doelgroep, strikte verantwoordingseisen naar de toezichthouders en vraagstukken omtrent digitalisering en gebruik van big data. Ook zullen corporaties steeds meer moeten samenwerken om de opgaves te realiseren en komen ze vaker in een regierol. Wanneer woningcorporaties goed op deze uitdagingen weten in te spelen profiteert de gehele samenleving daarvan en hebben ze een grote maatschappelijke impact.

KPMG helpt woningcorporaties graag bij deze uitdagingen. KPMG is een betrouwbare partner die u terzijde kan staan bij het vergroten van uw impact. Naast onze ondersteuning bieden wij innovatiekracht en inspiratie. Samen met de competenties die al binnen de corporatie aanwezig zijn dragen de adviseurs en accountants van KPMG bij aan nieuwe inzichten en een grote veranderkracht. Deze samenwerking zorgt voor een snellere en duurzame verbetering van de maatschappelijke prestaties.

Onze accountants brengen, vanuit de certificerende controletaak, meerwaarde naar de corporatie door een robuuste controle uit te voeren. Een controle waarin onder andere aandacht is voor de interne beheersing, rapportagestructuur en externe verantwoording over de jaarprestaties. Ook hierbij gaan ruime ervaring, innovatie en samenwerking met de corporatie hand in hand om échte vooruitgang te realiseren.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring binnen de corporatiesector en brengen daarnaast kennis in vanuit andere sectoren. Ze zijn persoonlijk en prettig om mee samen te werken, enthousiast en gedreven en helpen verandering te realiseren. Dit maakt KPMG de kennis- en adviespartner voor woningcorporaties die hun organisatie willen ontwikkelen en verbeteren om zo hun maatschappelijke impact te vergroten.

Meer weten over

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.