Meer dan 275 woningcorporaties zorgen er voor dat zo’n 4 miljoen mensen in Nederland op een prettige, betaalbare en duurzame manier kunnen wonen. Daarnaast vervullen woningcorporaties een belangrijke rol voor woningzoekenden en de doorstroming op de woningmarkt. Woningcorporaties hebben een grote maatschappelijke impact. Het is een sector waar we trots op mogen zijn in Nederland, maar ook een sector die staat voor grote opgaven.

De opgaven waar woningcorporaties voor staan zijn het realiseren van meer woonruimte, verduurzaming van de woningvoorraad en het verbeteren van de leefbaarheid in wijken in Nederland. Deze opgaven vragen om forse investeringen en verbetering van organisaties en samenwerking in de sector, terwijl de verdiencapaciteit en de financierbaarheid onder druk staan.

KPMG helpt woningcorporaties bij deze opgaven. Naast hun expertise bieden de adviseurs en accountants van KPMG, op persoonlijke wijze, nieuwe inzichten en veranderkracht. In een effectieve samenwerking met de leidinggevenden, medewerkers, toezichthouders en stakeholders van corporaties dragen ze bij aan het maken van nog meer maatschappelijke impact. 

De adviseurs van KPMG brengen verschillende expertises naar de sector. KPMG heeft onder andere veel ervaring op het gebied van samenwerking en solidariteit tussen woningcorporaties, zoals de begeleiding van strategische samenwerkingen, fusies, splitsingen en vastgoedtransacties. Ook begeleidt KPMG corporaties bij strategie- en organisatieontwikkeling. Daarbij kan gedacht worden aan inrichting en governance vraagstukken, duurzaamheidsstrategie en -transformatie (ESG), digitale transformatie, verbeteren van de klantdienstverlening en procesoptimalisatie, datamanagement en – analyse, verbeteren van de interne beheersing en de (soft)controls, integriteit en cultuurontwikkeling.

De accountants van KPMG brengen, vanuit de certificerende controletaak, meerwaarde naar de corporatie door een robuuste controle uit te voeren. Een controle waarin onder andere aandacht is voor de interne beheersing, rapportagestructuur en externe verantwoording over de jaarprestaties. Ook hierbij gaan ruime ervaring, innovatie en samenwerking met de corporatie hand in hand om échte vooruitgang te realiseren. 

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.