Jan Joost Wobben

Director Public Sector - Woningcorporaties

KPMG Nederland

​Jan Joost is een ervaren organisatieadviseur met een pragmatische inslag en gevoel voor verhoudingen. Hij is gericht op het professionaliseren van woningcorporaties en daarmee het verstreken van de volkshuisvesting in Nederland. Als segmentleider is hij het gezicht naar de markt voor de adviesdienstverlening van KPMG Advisory in de sector. Hij helpt corporaties in te spelen op trends en ontwikkelingen en het verbeteren van hun organisatie.
Als adviseur heeft hij ruime ervaring met begeleiding van trajecten op het gebied van strategie, governance en sturing, fusie en samenwerking, organisatieinrichting en -ontwikkeling, programma- en verandermanagement. Samen met collega KPMG-experts is hij gericht op een breed portfolio van diensten aan woningcorporaties zoals vastgoedstrategie en –sturing, de digitale transformatie en innovatie, IT-strategie en –implementatie, opdrachtgeverschap en contractmanagement,  datamanagement en –analyse, optimalisatie van processen en robotisering, professionaliseren van de financiële functie, integriteit en soft controls, etc.
Hij organiseert met regelmaat bijeenkomsten voor bestuurders, commissarissen, directeuren en managers gericht op kennisdeling en het versterken van het netwerk in de sector.

Voor vragen of meer informatie