• 1000

De Nederlandse verzekeringsmarkt is verzadigd. Dit betekent dat organische groei lastig is en consolidatie bijna onvermijdelijk. Het optimaliseren van het kapitaal en de kosten om efficiënt te opereren is essentieel voor het voortbestaan van partijen. Succesvolle verzekeraars hanteren een fusie- en overnamebeleid dat gericht is op consolidatie, strategische (des)investeringen en partnerschappen om hun winstgevendheid en groei te stimuleren.

Vrijekapitaalgeneratie

Free Capital Generation is een steeds belangrijker wordende maatstaf voor de performance van verzekeraars. Het vrij beschikbare kapitaal bepaalt immers de mogelijkheid tot het doen van dividenduitkeringen en investeringen. De voornaamste bron hiervoor is voor levensverzekeraars de excess spread en enige vrijval van de SCR en risicomarge. Bij schadeverzekeraars is het resultaat de stuwende factor voor vrije­kapitaal­generatie, maar winstgevendheid staat onder druk en dwingt tot fundamentele keuzes op het gebied van operational excellence, digitalisering en customer centricity.

Optimale aanwending van kapitaal

De mogelijkheden om de vrije­kapitaal­generatie te verbeteren zijn bijvoorbeeld het optimaliseren van herverzekeringsprogramma’s, het herinrichten van de beleggingen om rendement en marktrisico optimaal te benutten, of het doorvoeren van model-aanpassingen zoals de introductie van een (partieel) intern model. KPMG adviseert op dagelijkse basis binnenlandse en buitenlandse verzekeraars over deze onderwerpen, en assisteert ook graag uw bedrijf bij het optimaliseren van de kapitaalstructuur. 

M&A wordt belangrijker

Naast het optimaliseren van de eigen balans, kunnen verzekeraars kapitaal- en kostensynergieën realiseren middels fusies en overnames. In een verzadigde of zelfs krimpende markt is dit een belangrijk instrument om de vrije­kapitaal­generatie te bevorderen. KPMG kent het (ver)kopersveld, de drivers voor transacties en de dynamiek van het proces. Met multidisciplinaire teams kunnen wij uw organisatie in de volle breedte bijstaan en de transactie tot een succes maken.