Na bijna 20 jaar sleutelen is de IFRS 17 standaard op 18 mei 2017 uitgebracht. Deze standaard biedt een nieuw verslaggevings- en waarderingskader voor (her)verzekerings- en investeringscontracten en zal op 1 januari 2021 in werking treden.

IFRS 17 zorgt voor een fundamentele wijziging in de verslaggeving en rapportage door verzekeraars. Deze wijziging heeft niet alleen gevolgen voor de financiële resultaten (een grotere volatiliteit in winst en verlies), maar het raakt ook het algehele bedrijfsmodel. Systemen, data, personeel, processen, communicatie met investeerders, beloningsregelingen – al deze aspecten kunnen door deze standaard geraakt worden.

KPMG heeft een grondige kennis van veranderingen in verslaggeving en helpt verzekeraars graag om strategische waarde te genereren uit iets dat veel meer is dan alleen maar een technische oefening in compliance. Wij onderhouden nauwe banden met de IASB en beschikken over een specialistisch mondiaal team dat verzekeraars guidance en tooling kan bieden zodat zij weloverwogen hun koers kunnen bepalen. Ons breed opgezette, multidisciplinaire team – bestaande uit deskundigen op het vlak van financieel beheer, controle, risico's, IT en actuariële zaken – heeft over de jaren veel ervaring opgedaan met de invoering van bijvoorbeeld Solvency II en IFRS 9. Onze Nederlandse experts hebben inmiddels verschillende IFRS 17-opdrachten uitgevoerd in Europa en in Azië. 

Meer informatie