Preparing for IFRS 17

Lessons for the future: Preparing for IFRS 17

De IASB-standaard voor verzekeringscontracten, IFRS 17, zal naar verwachting in de tweede helft van mei worden gepubliceerd. Als reactie hierop ziet KPMG een aanzienlijke toename van de voorbereidende activiteiten hieromtrent door verzekeraars over de hele wereld.

1000
Frank van den Wildenberg

Partner Audit Financial Services

KPMG Nederland

E-mail

Verzekeraars beginnen hun veranderprogramma’s in een hogere versnelling te zetten. Zij denken na over hoe ze deze nieuwe standaard kunnen implementeren, tezamen met – voor een aantal  – de implementatie van IFRS 9. Vooroplopende verzekeraars zijn daarbij al druk doende om te kijken hoe ze de nieuwe standaard kunnen operationaliseren, maar er zijn met name in Europa ook een groot aantal verzekeraars die hun voorbereidingen uitstellen tot na het jaarwerk en wachten totdat de IFRS 17 standaard is gepubliceerd.

Verzekeraars gebruiken de standaardisatie van de verschillende boekhoudprincipes om een efficiëntieslag te maken. De implementatie van Solvency II zal het voor Europese verzekeraars makkelijker maken om de overgang naar IFRS 17 te realiseren, niet zozeer door de technische overeenkomsten, maar omdat de gerealiseerde aanpassingen en flexibiliteit binnen bijvoorbeeld de financiële boekhouding en actuariële systemen de nieuwe vereisten voor een deel al aankunnen.

Eén ding is voor ons duidelijk: de verzekeringsindustrie kan zich niet veroorloven om te lang stil te staan of te blijven uitstellen. Ongeacht wat het vertrekpunt is, het succes van een groot project is afhankelijk van goed leiderschap. Cruciaal daarbij is om de implementatie van IFRS 17 niet te zien als louter een actuarieel, financieel of complianceproject, maar als een geheel. Volgens ons is een doordachte, stap-voor-stap aanpak essentieel om de implementatie behapbaar en beheersbaar te houden voor alle betrokkenen. IFRS 17 bergt immers het risico in zich een veel te groot en te duur project te worden en daarvoor moet iedereen waken.

De implementatie van IFRS 17 en 9 ziet er mogelijk afschrikwekkend uit, waar begin ik? Op basis van de ervaring van KPMG en een aantal van haar klanten met grote veranderingsprogramma’s bij nationale en internationale verzekeraars, biedt KPMG met de publicatie Lessons for the future– Preparing for IFRS 17 (pdf 921 kB) inzicht in de aanpak en aandachtspunten, die van belang kunnen zijn voor uw IFRS 17 implementatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik Bleekrode of Frank van den Wildenberg, (020) 656 7890.

© 2024 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op