Succesvol digitaal transformeren heeft een andere mindset nodig in alle geledingen van de organisatie. Een flitsende app is prachtig, maar daarmee bent u er natuurlijk niet. Wilt u uitgroeien tot Connected Insurer? KPMG helpt verzekeraars deze vereiste mindset te realiseren.

Bedrijven die de digitale transformatie met succes omarmen zijn 'connected'. Connected Insurers:

  • binden zich aan klanten met overtuigende proposities en kansen;
  • verbinden en stimuleren medewerkers om de belofte aan de klant waar te maken;
  • verbinden front-, middle- en backoffice om de groeiagenda van de klant te realiseren;
  • verbinden het ecosysteem van businesspartners om gezamenlijk het commitment aan de klant te realiseren.

6 Convergerende markttrends: nu is het moment om te veranderen

De meeste leidinggevenden in de verzekeringsbranche zijn zich ervan bewust dat digitale transformatie uiteindelijk onvermijdelijk is. Weinigen beseffen echter dat de tijd begint te dringen. Maar de realiteit is dat in hoog tempo de mogelijkheden afnemen om wezenlijke veranderingen in eigen hand te houden. Dit wordt veroorzaakt door de volgende zes convergerende markttrends:

  1. Lage rentetarieven zetten de marges onder druk.
  2. Steeds uitbreidende regelgeving vereist een enorme inzet van personele en financiële middelen.
  3. Nieuwkomers bedreigen de traditionele exploitatiemodellen.
  4. Nieuwe of veranderende risico's tasten de reserves aan.
  5. Het wordt moeilijker de verwachtingen van de klant in te lossen.
  6. Leven-producten hebben praktisch hun betekenis verloren, non-life-producten zijn een commodity geworden.

Verbind de visie van morgen met de realiteit van vandaag

Wat is er precies mis met de veranderprogramma's die de sector al heeft geïntroduceerd als reactie op de uitdagingen van vandaag? Dat leidinggevenden vaak moeite hebben maatregelen te prioriteren en de meest urgente interventies als eerste aan te pakken, komt u waarschijnlijk niet onbekend voor. Als gevolg daarvan leveren veel van deze initiatieven niet de verwachte verandering op. Hoe kunt u transformeren met het oog op de toekomst en tegelijkertijd blijven presteren met het oog op vandaag? Dat is hier de uitdaging.

Hoe wordt u een Connected Insurer?

Uitmuntend presterende organisaties zien in dat ze verbonden moeten zijn om succesvol te zijn in een digitaal getransformeerde wereld. In dat kader hebben we een model ontwikkeld om het omarmen van de digitale transformatie door verzekeraars te vergemakkelijken. In dit model zijn de purpose van de organisatie, het business-model, het exploitatiemodel en de Free Capital Generation op elkaar afgestemd. Daarmee krijgt u de tools en het inzicht om uw organisatie toekomstbestendig te maken en alle betekenissen van het woord 'verbonden'.

Laat ons u helpen

KPMG helpt hierbij met workshops en assessments voor uw management. Deze activiteiten zijn erop gericht verbeter¬initiatieven te valideren en te prioriteren. We bespreken uw huidige situatie en de uitdagingen die daarmee gegeven zijn. We stellen gezamenlijk vast waar uw zwakke punten liggen en bereiken met behulp van een gestructureerd eliminatieproces consensus over concrete, effectieve en toekomstgerichte acties. Ideeën omzetten in een nieuwe realiteit, de realiteit van een Connected Insurer: dat is onze expertise. Wij zijn u daarmee graag van dienst.

Laat het ons weten als u hulp nodig heeft bij uw digitale transformatie

Als u plannen heeft voor een digitale transformatie, neem dan contact op met Sander van der Meijs: 06 5207 8891, om te bespreken hoe we u kunnen helpen.