Het Pensioenakkoord dat kabinet en sociale partners in 2019 sloten, luidde het begin in van de grootste en meest ingrijpende hervormingsoperatie uit de geschiedenis van het Nederlandse pensioenstelsel. Met wijzigingen in alle drie de pensioenpijlers. Bijna alle pensioenregelingen worden door deze hervorming geraakt.

In de tweede pijler pensioenhervorming is de pensioenuitkering straks altijd gebaseerd op de ingelegde premie, en niet meer op opgebouwde rechten zoals in een middelloonregeling. Omdat de ruime meerderheid van de pensioenregelingen gebaseerd is op een middelloonregeling, is dat een radicale omschakeling met verstrekkende gevolgen voor (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Maar ook met impactvolle gevolgen voor pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties. 

De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel wordt nu vormgegeven. In ieder geval tot aan 2027 werkt u – samen met een groot aantal andere betrokken partijen – aan de implementatie van de afspraken uit het Pensioenakkoord en van de wetten en regels die daaruit volgen. De ambitie is groot: bouw een stelsel dat het volle vertrouwen geniet van de deelnemers. De uitdaging is om dat ook nog eens effectief en efficiënt te doen.

Wereldwijd is deze transitie een unieke operatie. De overgang van Defined Benefit (DB) naar Defined Contribution (DC) vindt in meerdere landen plaats, maar daar kiest men bijna altijd voor het sluiten van de DB-fondsen, waardoor de twee vormen langere tijd naast elkaar zullen bestaan. Een massale omzetting van opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten naar premieregelingen is nergens anders aan de orde. Het is vooral dit invaren dat de overgang complex maakt. Bovendien zullen sommige generaties compensatie ontvangen, omdat een leeftijdsonafhankelijke premie wordt ingevoerd.

De pensioenwereld bestaat uit specialismen en die zijn stuk voor stuk betrokken bij deze transitie. Op deze pagina introduceren wij per thema wat voor deze specialismen de consequenties van het Pensioenakkoord zijn. We schetsen de grote lijn én we gaan in op de details. We geven aan wat de uitdagingen zijn én we laten zien waar de kansen liggen. En natuurlijk komen de laatste ontwikkelingen aan bod. Allemaal vanuit het streven om samen te komen tot een flexibeler, transparanter, evenwichtiger en houdbaarder pensioenstelsel. 

In deze serie artikelen, blogposts en papers behandelen we de belangrijkste onderwerpen, zodat iedereen die het aangaat weer bij is wat betreft het Pensioenakkoord. 

Klik op een van onderstaande onderwerpen voor meer informatie: 

Relevante inzichten

Contactpersonen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.