• 1000

Bedrijven zijn goed voor twee derde van het eindverbruik van elektriciteit in de wereld. Elk jaar geven grote bedrijven miljoenen uit aan energie. Buiten de energie-intensieve industrieën beschouwden de meeste bedrijven energie-inkoop als te beheren kosten in plaats van als een strategisch gebied voor risicoreductie en waardecreatie. Meer recent neemt echter een aanzienlijk aantal bedrijven – voornamelijk in Europa, Azië en de VS – actieve stappen om hun energieverbruik en een breder emissieprogramma te optimaliseren. Duidelijke ambities met betrekking tot hernieuwbare energiedoelstellingen worden gecommuniceerd, hetgeen een verdere groei van de inkoop van hernieuwbare energie in de toekomst impliceert, onder andere als gevolg van dalende kosten van de inkoop van hernieuwbare energie.

Er ontstaat een reeks kansen met verschillende beleggingskenmerken die nieuwe diensten en bedrijfsmodellen creëren binnen de energieruimte waar bedrijven van kunnen profiteren. Bedrijven hebben meerdere opties om hun CO2-voetafdruk te verlagen, variërend van energie-efficiëntieprojecten tot PPA's van bedrijven tot de ontwikkeling van eigen activa voor het genereren van duurzame energie.

Bij de inkoop van hernieuwbare energie staan ​​bedrijven voor grote uitdagingen en moeten ze verschillende risicoprofielen beheren, omdat activiteiten verschillende regio's en markten kunnen bestrijken. Als zodanig moeten ze zich een oordeel vormen over de belangrijkste strategische overwegingen als ze willen slagen en moeten ze de juiste combinatie van expertise voor verschillende functies veiligstellen (bijv. financiën, strategie, belastingen, rapportage, inkoop, duurzaamheid, juridisch) om de meest geschikte oplossingen te ontwikkelen en hun bedrijf dat essentiële concurrentievoordeel te geven in de energietransitie.

Contactpersonen

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.