• 1000

De energietransitie en wetgeving dwingen bedrijven om hun conventionele activaportefeuille-strategie te her-evalueren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kolencentrales die omgebouwd worden naar biomassacentrales of die voortijdig – op een kosteneffectieve wijze – gesloten worden. Een ander voorbeeld zijn gascentrales of gasopslagen die, door omstandigheden, een andere functie krijgen, zoals door het afbouwen van de Groningen-gasveldproductie. Voor een dergelijke omschakeling staan ook offshore olie- en gasinfrastructuren die als mogelijke waterstof- en CO2-afvang/opslag kunnen worden omgebouwd in combinatie met grootschalige windenergieprojecten. Dit laatste vergt wel betrokkenheid van de centrale overheid die in dient te stemmen met nieuwe toepassingen van bestaande infrastructuur.    

Contactpersonen

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.