• 1000

In oktober 2014 bereikten de leiders van de EU-lidstaten een akkoord over een nieuw klimaatpakket voor 2050. Onlangs verklaarde de Nederlandse regering dat de doelstelling van 2020 niet zal worden bereikt (ongeveer 12% komt uit hernieuwbare energiebronnen), maar vanaf 2030 worden de doelstellingen gehaald. De verwachte toename van duurzame energie in Nederland zal voornamelijk worden veroorzaakt door een toename van offshore windenergie, onshore windenergie en zonne-energie.

De kosten van hernieuwbare energie zijn de afgelopen jaren gestaag gedaald, onder andere als gevolg van technische ontwikkelingen, en de verwachting is dat deze trend de komende jaren zal doorzetten. De sterke groei van de capaciteit van hernieuwbare energie biedt echter zowel kansen als uitdagingen, waarbij volatiliteit een van de belangrijkste factoren is.

Naarmate de prijzen van energieopslag dalen, de prijsvolatiliteit toeneemt en de technologie zich blijft ontwikkelen, neemt het potentieel aan oplossingen voor energieopslag toe. Als gevolg hiervan wordt een significante groei verwacht voor de komende jaren. Batterijopslag heeft een breed scala aan toepassingen getoond, onder andere: energieopslagsystemen voor piekstabilisatie of als back-up voor fossiele energiesystemen en een klein/grootschalig batterijopslagpakket voor huishoudelijk of industrieel gebruik. Naast meer traditionele opslageenheden wordt waterstof algemeen beschouwd als een optimale opslagtechnologie voor de nabije toekomst.

Contactpersonen

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.