Met de Green Deal uit 2019 zet Europa volop in op de transitie naar een duurzame economie. Het doel van de Green Deal is het stapsgewijs verplichten van bedrijven om in te zetten op mens, milieu en maatschappij: ESG. De afkorting staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Kortom, waar het in de oude economie vooral ging om de financiële resultaten van een bedrijf, gaat het tegenwoordig steeds meer over de route naar een eerlijkere en duurzamere samenleving. Internationale verdragen en nieuwe wet- en regelgeving zorgen ervoor dat deze inzet steeds minder vrijblijvend wordt. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, technologie en klimaat beïnvloeden het milieu en de samenleving en hebben impact op het ondernemingsklimaat. Schaarste aan hulpbronnen, sociale ongelijkheid, verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering betekenen dat de randvoorwaarden waaronder bedrijven opereren fundamenteel veranderen.

Voor bedrijven biedt dit naast uitdagingen zeker ook kansen. Ze moeten hiervoor allereerst begrijpen hoe duurzame strategieën een positief effect kunnen geven op klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd waarde creëren. Ten tweede moeten ze duurzaamheid integreren in de organisatie. En last but not least, ze moeten zich voorbereiden op en zich aanpassen aan komende regelgeving of normen. Als bedrijven deze drie drijfveren met succes overnemen, voegt de duurzame economie waarde toe aan de organisatie. Maar het begint bij de top. De eerste stap om ESG in een bedrijf te verankeren, zal het bestuur moeten nemen. Het bestuur dient de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de overgang naar een duurzame onderneming en daartoe te stimuleren.

Lees onderstaande artikelen voor meer informatie.

Uitgelicht

Bekijk ook

Contact

Op de hoogte blijven

Wij houden u op de hoogte per e-mail.
Geef hier uw voorkeuren door.