De rol van data in de energiesector groeit exponentieel, met slimme meters, sensoren en andere apparaten die voortdurend gegevens genereren over energieverbruik, -productie en -distributie. Met de opkomst van innovatieve technologieën zoals het Internet of Things (IoT) en generatieve AI, en de snel evoluerende wet- en regelgeving rondom data, staan organisaties voor uitdagingen. Hoe kunnen zij optimaal profiteren van de groeiende waarde van energiedata en tegelijkertijd voldoen aan de wet- en regelgeving? Hier zijn de zeven stappen naar duurzaam succes.

De Europese Datastrategie

In het kader van de Europese Datastrategie heeft de Europese Unie wetsvoorstellen aangekondigd, zoals de Data Act, Data Governance Act en de AI Act. Deze stellen kaders voor het inzetten van data en bieden kansen voor een succesvolle energietransitie. Organisaties moeten deze juridische kaders begrijpen en benutten om succesvol om te gaan met hun data. Daarnaast is belangrijk scherp te hebben van wie data eigenlijk zijn. Data-eigenaarschap is juridisch gezien complex. Dat betekent rekening houden met wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en contractuele afspraken. Een grondig begrip van relevante wetgeving, inclusief privacyregels en sectorspecifieke wetten, is dan ook cruciaal.

In zeven stappen naar een compliant en datagedreven organisatie

De sleutel wat alles rondom data betreft, is het ontwikkelen en implementeren van een duurzame strategie en het maken van de juiste afspraken. Bij KPMG maken we gebruik van een bewezen methode die bestaat uit zeven stappen om dit vraagstuk systematisch aan te pakken.

Stap 1: Bepaal het speelveld wat regels betreft
Identificeer toepasselijke wet- en regelgeving, vertaal deze naar bedrijfsvereisten en beheers ze met geautomatiseerde monitoring en controls.

Stap 2: Identificeer het intellectuele eigendom
Breng intellectueel eigendom in kaart en ontwikkel een strategie rondom deze rechten, in lijn met wet- en regelgeving.

Stap 3: Definieer de huidige stand van zaken
Voer een grondige data-assessment uit om de huidige situatie te begrijpen volgens het KPMG Advanced Data Management Framework.

Stap 4: Ontwikkel een datastrategie
Breng visie, ambitie en randvoorwaarden in lijn met de bedrijfsstrategie in een datastrategie.

Stap 5: Stel een roadmap op
Maak een roadmap om van de huidige naar de gewenste situatie te groeien, onderscheid makend tussen 'Get Clean' en 'Stay Clean' activiteiten.

Stap 6: Contractuele borging
Maak de juiste contractuele afspraken om continu te voldoen aan wet- en regelgeving en de datastrategie veilig te stellen.

Stap 7: Implementeer en transformeer
Implementeer de data- en IE-strategie en volg de roadmap. Zorg voor managementondersteuning en leg de nadruk op waarde halen uit data.

Hoe kunnen we helpen?

Wij ondersteunen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van een robuuste en effectieve datastrategie. Van het vertalen van wet- en regelgeving naar impact tot het identificeren van intellectueel eigendom, wij staan klaar om organisaties te begeleiden bij een succesvolle datatransformatie. Onze professionals denken mee, afgestemd op de context van elke organisatie.

Contactpersonen

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.