• 1000

De Nederlandse agrisector heeft zich kwalitatief en productief ontwikkeld tot de succesvolste ter wereld. Door te focussen op samenwerking in de keten, innovatie, efficiëntie en kostenbewustzijn is een prachtige positie opgebouwd. Verdere professionalisering maakt het mogelijk die positie uit te bouwen en te verstevigen; samen met u maakt KPMG zich daar sterk voor.

Aan de top blijven is moeilijker dan aan de top komen. Toch lukt dat de Nederlandse agrisector en dat is zonder meer iets om trots op te zijn. Zeker gezien de uitdagingen, want die zijn aanzienlijk. Kwalitatieve normen worden opgeschroefd, op meerdere thema’s neemt de maatschappelijke druk toe en de concurrentie wordt heviger, zowel nationaal als internationaal. Van oudsher streeft de agrisector voortdurend naar kwaliteitsverbetering en optimalisatie van het productieproces, maar als de druk op de kosten en de efficiëntie toeneemt, is dan niet altijd even gemakkelijk te realiseren. Technologische ontwikkelingen bieden een scala aan mogelijkheden om hierop in te spelen, maar hoe te kiezen? Waarnaar te streven, hoeveel te investeren?

Innovatie, digitale oplossingen en samenwerking binnen de sector zijn bouwstenen van de succesvolle Nederlandse agrisector. Uit de hele wereld krijgen wij vragen van KPMG-collega's: hoe doen jullie dat toch daar in Nederland?


Michael Regouw
Lead partner Agrisector
KPMG Nederland

Digitale toepassingen liggen voor het oprapen

Digitalisering en automatisering houden een enorme belofte in. Van de inzet van drones voor gewasinspectie tot sensoren om gewasgroei te meten of de gezondheidstoestand van runderen te monitoren: de toepassingen liggen voor het oprapen. De analyse van de data die zo - en op andere manieren - worden verzameld, kan men ook inzetten om andere voordelen mee te behalen, zoals de verbetering van de transparantie in de voedselketen. De Nederlandse agrisector is al de meest kennisintensieve ter wereld en de juiste inzet van de nieuwste technologische hulpmiddelen sluit daar naadloos bij aan. 

Antwoord op vragen rond duurzaamheid

Tegelijkertijd spelen steeds vaker vraagstukken van een andere orde een rol, met name rond duurzaamheid en klimaatverandering. Dat kunnen technische vraagstukken zijn: wat zijn de opties rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, hoe kan de uitstoot van broeikasgassen worden beperkt? Maar het kan ook gaan om inzicht: is de aanvoerketen transparant? Weten we waar onze grondstoffen vandaan komen en onder welke omstandigheden die zijn geproduceerd? Wellicht komt dan ook de vraag op of het niet mogelijk is de productie (en de afzet) meer lokaal te organiseren. Hoe komen we met het oog daarop dan tot relevante samenwerkingsverbanden? Ook kunnen we u helpen bij de rapportage van de niet-financiële informatie die u verzamelt rond duurzaamheid, bijvoorbeeld door daarover assurance te verlenen. 

Als je je bewust bent van je maatschappelijke impact en daaraan waarde hecht, dan zal je inzicht moeten hebben én geven in je keten.


Ada Sneekes
Manager Agrisector
KPMG Nederland

Een speciaal agriteam

KPMG heeft, als typisch Nederlandse dienstverlener, in de agrisector uitgebreide en gespecialiseerde ervaring opgebouwd. Omdat wij erin geloven dat wij samen met u ervoor kunnen zorgen dat Nederland zijn koppositie in agri behoudt en versterkt, hebben we een speciaal agriteam geformeerd, waarin al die ervaring is gebundeld. Welke relatie u ook heeft met KPMG, in alle gevallen profiteert u van die multidisciplinaire bundeling, want onze specialisten – ook in ons internationale netwerk – houden elkaar voortdurend op de hoogte en kunnen zo in hun werk de nieuwste kennis en inzichten toepassen. 

Waarom KPMG?

Met onze focus op samenwerken zijn het onze mensen die het verschil maken. Dat merkt u bijvoorbeeld meteen bij het vaststellen van een opdracht of een controle: dat doen we niet alleen, vanuit een ivoren toren, maar dat doen we samen met u en samen met alle andere betrokkenen.

Bij KPMG komt u bovendien accountants en adviseurs die, naast hun andere werk, soms al tientallen jaren bij de sector betrokken zijn. De verhoudingen binnen een coöperatie en het krachtenspel tussen leden, bestuur en andere organen zijn hen volkomen vertrouwd en bovenal weten ze hoe de organisatie verder te professionaliseren is zonder die unieke coöperatiestructuur - kenmerken voor veel agribedrijven - geweld aan te doen. Namelijk door bij het zoeken naar oplossingen altijd de nadruk te leggen op samenwerking.

Nederlandse nuchterheid & internationaal netwerk

Samenwerken is wat ons betreft ook de meest pragmatische manier om dingen voor elkaar te krijgen. We zijn trots op de nuchterheid die we daarbij aan de dag leggen, een Nederlandse nuchterheid. Wij menen ook dat wij ons hierin onderscheiden: ons internationale netwerk is omvangrijk en hecht, maar er is veel ruimte voor autonomie. Bovendien neemt KPMG Nederland in dat internationale netwerk een bijzondere positie in. De K uit de naam verwijst immers naar Piet Klijnveld, begin twintigste eeuw een van de grondleggers van de accountancy in ons land.

Deze Nederlandse wortels bepalen – ruim honderd jaar later - nog steeds voor een deel de identiteit van KPMG, internationaal, maar vooral in Nederland.

Nederlandse agribedrijven kunnen bij hun internationale expansie veel plezier hebben van dit internationale KPMG-netwerk met Nederlandse roots. U wilt aan de top blijven en uw positie versterken, wij kunnen u daarbij helpen. Of het nu gaat om innovatie, om digitalisering of om professionalisering, waar ook ter wereld kunt u een beroep doen op onze specialisten.

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.