Deze capability zorgt ervoor dat vermogensbeheerorganisaties verantwoordelijk en ethisch gebruik maken van technologie, terwijl tegelijkertijd robuuste governancekaders worden geïmplementeerd en er wordt voldaan aan wet- en regelgeving. 

Toelichting

Deze capability integreert ethiek en verantwoordelijk gebruik in de kern van technologische processen en beslissingen. Vermogensbeheerders moeten waarborgen dat het gebruik van technologie niet alleen legaal is, maar ook moreel verdedigbaar en in overeenstemming met de verwachtingen van stakeholders. Het draait om het vinden van balans tussen innovatie en ethische verantwoordelijkheid, transparantie in algoritmen en data-analyse, en het beschermen van de privacy en de rechten van investeerders. Parallel streven organisaties naar operationele efficiëntie, dit vereist een effectief governancekader dat kan worden aangepast aan nieuwe technologieën en de daarbij behorende ethische dilemma's.

Ondersteuning KPMG

KPMG kan ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van ethische guidelines en beleid om ervoor te zorgen dat technologie op een verantwoorde en duurzame manier wordt ontwikkeld en gebruikt. Daarnaast kunnen zij ondersteunen door het ontwikkelen en implementeren van governancekaders die zowel compliance waarborgen als ethische overwegingen integreren in technologiegebruik. Dit omvat het adviseren over beleid en procedures die de bescherming van data en privacy van investeerders verzekeren en het bevorderen van een ethisch bewustzijn binnen technologische innovatieprocessen.