Aanbieders van alternatieve beleggingen, zoals private equity en hedgefondsen, krijgen steeds meer kritiek als het om hun uitvoeringskosten gaat. Stroomlijning van de operatie – vooral de administratieve achkant – was altijd lastig en duur: het is immers maatwerk wat de klok slaat. Maar dat is nu geen argument meer: slimme IT maakt veel meer mogelijk. Gevolg: minder kosten, minder fouten en meer tevreden medewerkers.

Private equity en andere vormen van alternatieve beleggingen liggen geregeld onder vuur omdat de beheerskosten hoger zijn dan bij de traditionele beleggingscategorieën aandelen en obligaties. Voor pensioenfondsen worden deze uitvoeringskosten steeds belangrijker: de impact op het pensioenvermogen is groot en in het Pensioenakkoord is afgesproken dat de deelnemers van pensioenfondsen recht hebben op meer informatie over de opbouw en samenstelling van deze kosten. Uit vorig jaar gepubliceerd onderzoek van toezichthouder DNB blijkt dat de beheerskosten van alternatieve beleggingen wel omlaag gaan: tussen 2012 en 2019 daalden ze voor alle pensioenfondsen gemiddeld van 1,9 procent tot 1,6 procent van het beheerde vermogen. In dezelfde periode daalden de beheerskosten voor aandelenbeleggingen echter van 0,21 tot 0,14 procent van het beheerde vermogen; het verschil is dus nog steeds zeer groot.

Volgens KPMG is het heel goed mogelijk de beheerskosten bij alternatieve beleggingen verder te verlagen. Met name in de operatie zien wij daartoe veel mogelijkheden. Want daar wordt vaak nog niet of nauwelijks gebruikgemaakt van de kansen die nieuwe IT-ontwikkelingen bieden. Vooral Robotics, AI en Low Code zijn vormen van slimme IT die het in een administratieve omgeving met veel maatwerk en kleinschalige processen toch mogelijk maken te profiteren van de voordelen van automatisering.

De ondersteuning van het beleggingsproces in private equity en andere alternatieve beleggingscategorieën kent meestal weinig ‘bulk’ en weinig standaardoplossingen. Van oudsher lag automatisering dus niet erg voor de hand: automatiseren kwam immers meestal neer op het aanschaffen en implementeren van juist standaardpakketten. ‘Handwerk’ bleef in plaats daarvan vaak de norm. Zo nodig en zo mogelijk aangevuld met door de gebruiker zelf ontworpen IT-hulpmiddelen, eigen spreadsheets, eigen macro’s, eigen stukjes code, et cetera. Gevolg: een lappendeken van processen, applicaties en manieren van werken waar steeds minder betrokkenen het overzicht over hebben. Totdat het zover komt dat niemand van de medewerkers meer snapt hoe het werkt. Gaat er dan wat mis, dan is het alleen te repareren door (dure) specialisten in te huren, die vervolgens moeten zoeken naar een speld in een hooiberg.

Dergelijke praktijken zijn niet alleen duur, ze brengen ook de kwaliteit van de ondersteuning in gevaar. Data zijn niet consistent en betrouwbaar en applicaties sluiten niet op elkaar aan, waardoor sommige onderdelen van het proces tussen wal en schip belanden. Steeds meer fouten belemmeren de voortgang. Daarnaast raken medewerkers gedemotiveerd, want de werkzaamheden mogen ‘uniek’ zijn voor het specifieke beleggingsproces, ze zijn wel degelijk repetitief en leiden al snel tot verveling of frustratie.  

Met het inzetten van slimme IT zoals Robotics, AI of Low Code behoort een dergelijke gang van zaken zonder meer tot het verleden. De afgelopen jaren zijn deze technologieën tot volle wasdom gekomen en ze kunnen in praktisch in elke setting en op elke schaal worden ingezet. Robotics betreft het programmeren van apparaten om (zelfstandig) vast omschreven taken te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld het ophalen van bepaalde informatie uit databases. Met kunstmatige intelligentie (AI) kan de interpretatie van deze data (deels) worden geautomatiseerd, bijvoorbeeld een controle op fouten en (grote) afwijkingen.

Het bijzondere van AI is dat het om lerende systemen gaat: ze worden steeds beter in hun taak. Low Code, ten slotte, is een vereenvoudigde manier van softwareontwikkeling, die het ook voor niet gespecialiseerde IT’ers mogelijk maakt snel en beheersbaar applicaties te maken. Applicaties die precies aansluiten op het beleggingsproces in bijvoorbeeld private equity.

Lagere kosten dus, minder fouten en meer tevreden medewerkers: in de administratieve ondersteuning van het beleggingsproces bij alternatieve beleggingen is veel winst te behalen. Hoe zien uw ondersteunende processen eruit? Wat zijn voor u de voordelen van een facelift van deze processen, een complete makeover wellicht? We onderzoeken het graag met u.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.