Deze capability stelt vermogensbeheer professionals in staat om digitale tools effectief te gebruiken, disruptieve trends te omarmen en een mindset van continu ontwikkelen en innovatie te bevorderen.

Uitdaging

Door het onderhouden van digitale competenties, in combinatie met een innovatieve mindset, kunnen organisaties snel inspelen op eventuele veranderingen in de sector. Deze capability gaat dieper dan enkel het aanleren van digitale vaardigheden; het betreft de transformatie van de denkwijze van medewerkers, waarbij zij digitale hulpmiddelen niet alleen gebruiken, maar ze ook zien als een integraal onderdeel van hun dagelijkse werkprocessen en besluitvorming. Professionals dienen disruptieve technologieën niet alleen te omarmen, maar ook te anticiperen op hoe deze de industrie kunnen hervormen. Dit vereist een omslag naar een mindset die het experimenteren met en implementeren van nieuwe digitale oplossingen omarmt, terwijl risico's zorgvuldig worden beheerd. Bovendien moeten organisaties een omgeving creëren die aanmoedigt tot voortdurend leren, waarbij werknemers worden gestimuleerd om hun digitale vaardigheden voortdurend te ontwikkelen en bij te schaven. Dit alles dient te gebeuren in een snel veranderende markt waarin klantverwachtingen evolueren en de druk om te innoveren groot is.

Ondersteuning KPMG

KPMG kan helpen door de huidige digitale capaciteiten van de organisatie te evalueren en een implementatie roadmap te ontwikkelen. Daarnaast kunnen we ondersteuning bieden bij het creëren van trainingsprogramma's en workshops om de digitale vaardigheden van medewerkers te versterken. Verder kunnen we helpen bij het creeëren van een cultuur van innovatie en voortdurend leren binnen de organisatie.