Wil jij ontdekken waar je talenten liggen? Zoek je inspiratie om je mbo-opleiding een boost te geven? KPMG kan je helpen je droom te realiseren!
Schrijf je in voor het KPMG Jan Hommen Scholarship programma in samenwerking met Stichting StreetPro en maak kans op een studiebeurs ter waarde van maximaal EUR 2.500 per jaar gedurende de (resterende) looptijd van je mbo-studie! Daarnaast maak je door deel te nemen kans op:

 • een Talentontwikkelingsdag
 • een Empower Survival Camp op een speciale locatie
 • coaching en studiebegeleiding van StreetPro 

Aan deelname aan het programma zijn geen kosten verbonden, je wordt gevraagd je eigen tijd te investeren.

Hoe meld je je aan voor 2023?

 • Ga naar https://www.streetpro.nl/kpmg-jan-hommen-scholarship/ en meld je aan.
 • Of nomineer iemand die jij deze scholarship gunt en schrijf een aanbeveling.
 • Vertel ons je motivatie. Dit mag ook een filmpje van jezelf zijn.
 • Vraag iemand die jou goed kent om een aanbeveling.

De selectieprocedure

De selectieprocedure ziet er als volgt uit. Wil je op de hoogte gehouden worden als de aanmeldprocedure begint, of heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar nl-fmjanhommenscholarship@kpmg.nl.

 • Werving nieuwe kandidaten
  Vertel ons je motivatie en/ of maak bijv. een filmpje om te laten zien wie je bent. Tot slot vraag je iemand die jou goed kent om een aanbeveling.
 • Eerste selectieronde 
  Uit alle aanmeldingen worden 25 studenten geselecteerd die worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Talentontwikkelingsprogramma van KPMG. De selectie vindt plaats in samenwerking met StreetPro en KPMG.
 • Persoonlijkheidsvragenlijst
  Ontdek je talenten en haal het beste uit jezelf. Je wordt gevraagd deze vragenlijst in te vullen ter voorbereiding op de Talentontwikkeldag.
 • KPMG Talentontwikkeldag
  Een dagdeel vol uitdagende workshops die deel uit maken van het Talentontwikkelingsprogramma.
 • Tweede selectieronde
  Op basis van de Talentontwikkeldag wordt bepaald of je door bent naar het Empower Survival Camp en de Finale!
 • 3 dagen Empower Survival Camp 
  Drie dagen vol uitdagingen op een speciale toplocatie met overnachtingen! Bij terugkomst een kostuum/pak uitzoeken bij Dress for Success in Amsterdam.
 • Presentatievaardigheden 
  Workshop presentatietechnieken ter voorbereiding op de eindpresentatie.
 • Eindpresentatie
  De finale, waarin de overgebleven studenten worden uitgenodigd zich te voor te stellen aan de jury. Aan de hand van de uitvoering van een uitdagende opdracht, word je gevraagd het beste van jezelf te laten zien, wat je hebt geleerd tijdens het Empower Survival Camp en je zo te onderscheiden van je medekandidaten. Twee studenten krijgen de studiebeurs daadwerkelijk toegekend! De runners-up zullen niet met lege handen vertrekken.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over het programma, kun je contact opnemen met Titia Schutten, zij is te bereiken op nl-fmjanhommenscholarship@kpmg.nl

Voorwaarden voor deelname

 1. ROC/mbo Studenten en schoolverlaters (minimaal mbo niveau) kunnen in aanmerking komen voor het KPMG Jan Hommen Scholarship programma. Docenten en zorgcoördinators mogen potentiële kandidaten (met goedkeuring van de kandidaat) ook voordragen door een aanbeveling te schrijven. 
 2. De winnaars van de beurs maken alleen aanspraak op de beurs wanneer zij zich committeren en inschrijven voor een opleiding aan een ROC/mbo in Nederland en bewijsmateriaal hiervan kunnen overleggen: kopie bevestiging inschrijving opleiding ROC en factuur lesgeld op naam van de student. De winnaars sluiten hiervoor een overeenkomst met Stichting KPMG Jan Hommen Scholarship (‘de Stichting’).
 3. Het bedrag van de beurs, dat in delen wordt uitgekeerd, dient te worden gebruiken voor een passende mbo opleiding (lesgeld), die de winnaar helpt om zijn/haar doelen te realiseren. Het zakgeld dient gebruik te worden voor studie-gerelateerde zaken/aankopen. de Stichting behoudt het recht om bewijsmateriaal (bonnetjes/facturen) op te vragen voor het uit te keren zakgeld.
 4. De toegekende beurs is niet overdraagbaar aan een andere student en de winnaar dient de mbo-opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven te volgen aan een opleidingsinstituut in Nederland.
 5. De beurs wordt gedurende de looptijd van de mbo studie toegekend aan de twee winnende studenten en uitsluitend gecontinueerd bij voldoende studieresultaten en bij bevordering naar het volgende studiejaar. Bij onvoldoende studieresultaten wordt de beurs onmiddellijk stopgezet. Per semester/trimester dienen de winnaars van de beurs hun studieresultaten aan Stichting StreetPro en de Stichting/KPMG te overleggen. Het initiatief ligt hiervoor bij de winnaars van de beurs. Bij het uitblijven van het delen van de studieresultaten, wordt de beurs onmiddellijk stopgezet.
 6. De beurs wordt gedurende het schooljaar in verschillende delen aan de winnaar overgemaakt en gaat in vanaf het eerst volgende schooljaar. 
 7. Als onverwachts niet kan worden deelgenomen aan één van de voorgeschreven programmadagen, dan wordt de kandidaat gediskwalificeerd voor verdere deelname aan het programma en komt niet langer in aanmerking voor de beurs. Zijn/haar plek wordt dan aan een andere kandidaat toegekend.
 8. Het niet voldoen aan één of meer van de voorwaarden voor deelneming of de voorwaarden zoals opgenomen in de door de winnaar te sluiten overeenkomst leidt tot diskwalificatie van deelname aan het programma en het stopzetten of het intrekken van de beurs door de Stichting.
 9. Kijk je terug op een mooi en inspirerend programma en wil je zelf een steentje bijdragen, aarzel niet om dit te delen met de organisatie, wellicht word je uitgenodigd om zelf deel uit maken van de Talentontwikkelingsdag of zitting te nemen in de jury van het volgende jaar. Dan bepaal jij mede wie er wint!
 10. Alle vermelde data en programma onderdelen zijn onder voorbehoud genoemd en kunnen door de organisatie (medewerkers van Stichting StreetPro en KPMG) mogelijk aangepast worden.
 11. De winnaars van de beurs zullen een overeenkomst met de Stichting (moeten) aangaan waarin de afspraken ten aanzien van de beurs verder zijn uitgewerkt. Een concept van de overeenkomst is op aanvraag beschikbaar. De beurs gaat in vanaf het eerstvolgende schooljaar.
 12. Kandidaten die minderjarig zijn, zijn van harte welkom om deel te nemen. Kandidaten die nog geen 18 jaar zijn, hoeven geen lesgeld te betalen. Mocht een minderjarige kandidaat als winnaar worden uitgeroepen en nog geen 18 zijn, dan wordt de hoogte van de beurs aangepast en zal hij/zij alleen een vergoeding ontvangen ten behoeve van het zakgeld bedoeld voor studie-gerelateerde uitgaven voor de studiejaren dat de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt.
 13. Kandidaten die een BOL of een BBL opleiding volgen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het KPMG Jan Hommen Scholarship programma. BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij men het overgrote deel van de opleiding op school te vinden is. BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg, een combinatie van werken en leren, waarbij men in dienst is van een erkend leerbedrijf. Mocht de winnende kandidaat een BBL opleiding volgen, dan zal de hoogte van de beurs worden bepaald door de Stichting, na overleg met de kandidaat. Daarbij zal eveneens worden meegewogen of het lesgeld al dan niet is betaald door het erkende leerbedrijf. 
 14. De informatie op de webpagina’s van KPMG inzake het KPMG Jan Hommen Scholarship bevat algemene informatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
 15. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Regelement van Stichting KJHS (pdf).