KPMG en Internationaal Theater Amsterdam (ITA) verlengen hun samenwerking van het Talent Partnership, een programma waarbij de persoonlijke ontwikkeling van talent centraal staat. KPMG was al sinds 2021 sponsor van ITA Academy, de educatietak van het theater. Met het Talent Partnership wordt deze samenwerking verder uitgediept. Zo maken we het mogelijk voor scholieren om zich bij ITA te ontwikkelen tot de creatieve en innovatieve denkers van de toekomst. De eerdere positieve ervaringen vormden de drijfveer om het Talent Partnership voort te zetten.

Kijk op de wereld

Internationaal Theater Amsterdam gaf het afgelopen jaar als Talent Partner workshops en trainingen aan medewerkers van KPMG, bijvoorbeeld over authenticiteit en integriteit in presentaties en communicatie. Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG Nederland: “Theater geeft je de mogelijkheid om je kijk op de wereld te verbreden door verschillende perspectieven samen te brengen. Theater zet mensen aan het denken. Ook genoten we van de verschillende voorstellingen, waarin steeds maatschappelijke thema’s zoals identiteit, inclusie en integriteit centraal staan. Het is heel belangrijk dat onze toekomstige experts en leiders, doorhebben hoe belangrijk diversiteit, inclusie en zelfacceptatie zijn. Dit is nodig voor een duurzame vooruitgang in de samenleving.” De focus van de samenwerking blijft op het ontwikkelen van talent, zowel binnen KPMG als bij de acteurs en regisseurs die bij ITA zijn aangesloten.

Educatie

ITA zette zich, met ondersteuning van KPMG, ook in voor de educatie van scholieren. De videoserie Theater in Context stimuleert gesprekken in de klas over thema’s als leiderschap, gender en seksuele identiteit. Clayde Menso, directeur van ITA: “Het talent dat wij in huis hebben – voor en achter de schermen – is ons grootste kapitaal. Behoud en ontwikkeling van talent is een van de grootste prioriteiten van ITA. Ik ben ontzettend verheugd dat KPMG ons gaat helpen onze doelen op dat vlak mede mogelijk te maken als Talent Partner.”

Kennis delen

Daarnaast speelt KPMG ook een rol in de ITA Advisory Board. Dit jong adviesorgaan  bestaat uit talenten uit verschillende organisaties die zijn verbonden aan ITA. Zij werken samen aan vraagstukken zoals verduurzaming en digitalisering van het theater. Het aankomende jaar gaat de groep aan de slag met het waardenkader van ITA. Zo voorzien zij ITA van handvatten om de waarden te laten terugkomen in de dagelijkse werkprocessen zodat die worden verankerd in de organisatiecultuur.

Onze organisatie