KPMG Nederland is tot een schikking gekomen met de Amerikaanse toezichthouder PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) met betrekking tot het onderzoek naar het delen van antwoorden en zal een boete betalen van 25 miljoen US dollar.

Deze schikking is het gevolg van onderzoek naar het delen van antwoorden van toetsen van verplichte trainingen. Uit onderzoek is gebleken dat vanaf tenminste oktober 2017, ruim vijfhonderd personen betrokken zijn geweest bij onethisch gedrag ten aanzien van het toetsen van de trainingen, waaronder het versturen of ontvangen van antwoorden van toetsen of elkaar hebben geholpen bij het maken van toetsen. De schikking weerspiegelt dat KPMG Nederland verschillende PCAOB-regels heeft geschonden.

Verontschuldigingen

Stephanie Hottenhuis CEO van KPMG Nederland: “Deze conclusies zijn beschamend en daarom is de boete fors. Het spijt mij zeer dat dit foute gedrag heeft plaatsgevonden binnen onze organisatie. We bieden onze verontschuldigingen hiervoor aan bij onze klanten en stakeholders. Kwaliteit en integriteit staan bij ons op de eerste plaats; dit hangt samen met onze maatschappelijke taak en vertrouwen is onze license to operate.”  

Maatregelen

Medewerkers van alle niveaus van senioriteit, die na onderzoek betrokken bleken bij het delen van antwoorden, hebben inmiddels sanctiemaatregelen opgelegd gekregen. Voor een aantal betekende dit het vertrek uit de organisatie. Na een tweede klokkenluidersmelding, onder andere met betrekking tot een lid van de Raad van Bestuur, zijn alle leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen onderworpen aan aanvullend persoonlijk onderzoek naar deelname aan het delen van antwoorden. Naar aanleiding hiervan heeft het voormalig hoofd Assurance de firma als partner moeten verlaten, nadat hij eerder al was opgestapt als lid van de Raad van Bestuur. De toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen vertelde zelf dat hij een deel van een toets heeft laten afmaken en trad daarom af. 

Herstelproces

KPMG heeft inmiddels verschillende gerichte herstelmaatregelen genomen en werkt aan verdere verbeteringen op het gebied van beleid en procedures die betrekking hebben op het toetsen van verplichte trainingen en de interne cultuur. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt verscherpt toezicht op dit herstelproces. Tevens zal de Raad van Commissarissen van KPMG Nederland dit nauwlettend monitoren.

Verbeteren

Hottenhuis: “Het is een harde les. De manier waarop we trainingen geven en toetsen is geanalyseerd en beduidend aangepakt. Zo is de kwaliteit van de trainingen verbeterd, we monitoren of de toetsen correct worden gemaakt en zullen dat blijven doen. We zullen hier voortdurend scherp op zijn en continu blijven verbeteren, om duurzaam te kunnen borgen dat iedereen de toetsen volgens de regels maakt.”

KPMG Nederland moedigt iedereen binnen de organisatie aan om elkaar en de leiding zonder aarzelingen aan te spreken of onethisch handelen ter discussie te stellen. Hottenhuis: “Dat dit heeft kunnen gebeuren is fout en onacceptabel, zeker gegeven onze maatschappelijke taak, we moeten hiervan leren. Vertrouwen is een belangrijk fundament in het werk dat wij doen. We zullen hard moeten werken aan het verbeteren van ons gedrag en onze cultuur. Daarom zijn we een aanvullend cultuurprogramma gestart voor alle teams binnen onze organisatie. Dit zal blijvend een onderwerp van gesprek zijn voor alle leiders, voor iedereen in onze organisatie.”

De Engelse versie van dit persbericht kunt u hier vinden.

The English version of this press release can be found here.

Onze organisatie