De belangrijkste bevindingen van het forensisch deel van het onderzoek dat KPMG in Nederland sinds 2022 laat uitvoeren zijn bekend. Het is een zeer uitgebreid en zorgvuldig onderzoek naar het mogelijk delen van antwoorden van toetsen van verplichte trainingen. Het onderzoek is in gang gezet na contacten met de toezichthouders, berichtgeving van soortgelijke incidenten bij diverse advies- en accountantskantoren in het buitenland en na een melding van een interne klokkenluider. 

Onderzoek

Het onderzoek laat zien dat er de afgelopen vijf jaar ruim honderd medewerkers per jaar betrokken waren bij het onderling delen van antwoorden van toetsen van verplichte trainingen. Verschillende van die medewerkers die nu nog in dienst zijn, hebben inmiddels een sanctiemaatregel opgelegd gekregen. Van een aantal collega’s zal, gezien hun betrokkenheid en functie, afscheid genomen worden. 

Onacceptabel

Stephanie Hottenhuis CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van KPMG in Nederland: “Wij zijn enorm geschrokken van de belangrijkste bevindingen van het forensisch deel van het onderzoek. Het is onacceptabel dat dit is gebeurd. Kwaliteit en integriteit zijn voor ons van zeer groot belang en hebben voortdurend onze volle aandacht. Iedere onregelmatigheid is er één te veel. Wij onderzoeken de oorzaken, wij leren hiervan en handelen nu daadkrachtig om de organisatie verder te verbeteren en te versterken voor de toekomst.”  

Wijzigingen Raad van Bestuur

Marc Hogeboom, Head of Assurance in de Raad van Bestuur van KPMG in Nederland treedt terug als bestuurder. Hogeboom, die als equity partner verbonden blijft aan KPMG in Nederland, over zijn terugtreden: “De bevindingen van dit uitgebreide onderzoek, hebben mij doen besluiten mijn functie als bestuurder neer te leggen. Vanuit mijn rol als Head of Assurance sta ik voor de kwaliteit en integriteit van onze assurance praktijk. Terugkijkend, had ik meer oog moeten hebben voor signalen die erop wezen dat er onderling antwoorden voor interne toetsen werden gedeeld binnen KPMG Nederland. Daarvoor neem ik mijn verantwoordelijkheid.” Marc Hogeboom zorgt nu voor een zorgvuldige overdracht van zijn taken. Mariska van de Luur, lid van het directieteam van Assurance binnen KPMG in Nederland, zal ad interim zijn taken overnemen tot een selectie- en benoemingsprocedure is afgerond. 

Wijzigingen Raad van Commissarissen

De voorzitter van de Raad van Commissarissen, Roger van Boxtel heeft zijn zetel per 25 juni jongstleden opgegeven: “Toen ik twee jaar geleden begon als lid van de Raad van Commissarissen heb ik als onderdeel van het introductieprogramma een vrijwillige training niet op correcte wijze afgerond. In de context van dit onderzoek binnen KPMG in Nederland, realiseer ik me dat ik toen niet zorgvuldig genoeg heb gehandeld. Hoezeer ik het ook betreur, past mij geen ander besluit dan terug te treden. In de voorbeeldfunctie die ik vervul, mag geen enkele ruimte bestaan voor twijfel aan mijn integriteit”. De rol van Roger van Boxtel in de Raad van Commissarissen is overgenomen door vicevoorzitter Jolande Sap.

Achtergronden onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van een advocatenkantoor en uitgevoerd door KPMG Forensic. Daarbij is een externe deskundige aangesteld om de kwaliteit en zorgvuldigheid van het onderzoek te monitoren en te waarborgen. Alle verplichte trainingen en toetsen die door onze medewerkers de afgelopen vijf jaar zijn gemaakt zijn onderwerp van onderzoek. De toezichthouders AFM en PCAOB zijn en worden geïnformeerd over de voortgang en uitkomsten van bestuurlijke en beleidseffecten van het onderzoek.

Onze organisatie