De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft recentelijk de editie 2024 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen gepubliceerd. De RJ heeft besloten de editie voortaan aan te duiden met het (verslag) jaar waarop deze van toepassing is, waardoor jaareditie 2023 niet verschijnt. De in editie 2024 aangepaste Richtlijnen zijn van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024, tenzij anders is aangegeven. In deze factsheet treft u een overzicht aan van de belangrijkste gewijzigde bepalingen. Wij gaan hierbij niet in op aanpassingen met betrekking tot bijzondere bedrijfstakken.

Volledigheidshalve begint deze factsheet met een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in de Richtlijnen die voor het eerst van toepassing zijn op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2023. We sluiten de factsheet af met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor kleine rechtspersonen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor micro- en kleine rechtspersonen, die tegelijkertijd met de Richtlijnen voor grote en middelgrote rechtspersonen zijn gepubliceerd.

Neem contact met ons op

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.