Het toegankelijk houden van hoogwaardige zorg is een uitdaging. Dit komt door technologische ontwikkelingen die steeds meer mogelijk maken, maar ook de zorgkosten doen toenemen. En daarnaast door vergrijzing, veranderende zorgbehoeften en het tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel die toegankelijke zorg onder druk zetten.

Wij onderbouwen onze analyse van het huidige zorgverzekeringslandschap met financiële kengetallen uit de jaarverslagen van de zorgverzekeraars en andere onderzoeken in de sector. Middels dit onderzoek hopen wij een waardevolle bijdrage te leveren aan het gesprek over de toekomst van onze gezondheidszorg. Meer lezen? 

Contact