Rutger Hagendoorn

Partner - Operating Strategy

KPMG Nederland

Rutger is senior strategieadviseur binnen de financiële dienstverlening en verantwoordelijk voor de verzekeringssector van KPMG's Strategy and Operations-praktijk. Als expert in de financiële dienstverlening is Rutger gepassioneerd om zowel financiële instellingen als gemeenschappen te helpen zich voor te bereiden op en om te gaan met de grote transformaties die plaatsvinden in de financiële dienstverlening. Door zijn werk in verzekeringen, banken en vermogensbeheer wil Rutger ervoor zorgen dat zowel financiële instellingen als hun klanten voorbereid zijn op een veilige en welvarende toekomst.

Tot april 2020 was hij een van de managing directors van het Financial Services-team van Accenture Nederland, verantwoordelijk voor de Nederlandse verzekeringspraktijk. Voor Accenture werkte hij 6 jaar bij Boer en Croon Corporate Strategy als senior strategieconsultant en een van de leiders van de financiële dienstverleningspraktijk. Hij begon zijn carrière in 1998 bij Andersen Consulting, waar hij werkte aan procesverbetering, systeemintegratie en outsourcing in de financiële dienstverlening, voornamelijk internationale groothandelsbanken.

Rutger werkt op drie manieren samen met zijn opdrachtgevers. Op strategisch niveau omgaan met innovaties, digitalisering, nieuwe trends & ontwikkelingen en veranderingen in regelgeving en demografie. Op technisch niveau om de digitale en agile manier van werken te omarmen en tegelijkertijd om te gaan met de bestaande legacy infrastructuur. Op klantniveau om bedrijven te helpen klanten, agenten en partners (digitaal) met elkaar te verbinden. In het bijzonder helpt hij zijn klanten bij het oplossen van complexe vraagstukken met betrekking tot innovatie, digitalisering en operationele uitmuntendheid. Hij stelt een strategie vast en brengt vervolgens het beste team samen om dit te realiseren.

Rutger studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie Strategisch Management en Organisatie. Naast zijn werk geniet hij van zijn gezin, hardlopen, hockey en padel.