Op deze pagina vindt u de checklist voor een prospectus van een instelling voor collectieve belegging in effecten. Deze checklist kan u ondersteunen bij het opstellen van een prospectus voor het aanbieden van deelnemingsrechten in Nederland. Deze checklist is een update van de checklist die in november 2021 is uitgebracht en bevat de laatste aanpassingen in wet- en regelgeving voor zover van toepassing op een prospectus.

Bij het aanbieden van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging in effecten in Nederland wordt een prospectus verstrekt aan beleggers, voordat zij die rechten verwerven. Deze checklist beoogt (beheerders van) instellingen in collectieve  belegging in effecten te ondersteunen bij het opstellen van een prospectus dat voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Deze checklist helpt u primair bij de vaststelling of uw prospectus voldoet aan de in de wet- en regelgeving gestelde eisen ten aanzien van het prospectus van een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe). Deze checklist is relevant voor (beheerders van) icbe’s die beschikken over een vergunning als bedoeld in art. 2:69b Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) om deelnemingsrechten aan te bieden in Nederland (ICBE-vergunning).  

Wilt u de Engelstalige versie van deze checklist prospectus downloaden, klik hier.

Bent u geinteresseerd in checklist voor een prospectus van een beleggingsinstelling, klik hier.

Contactpersonen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.