De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft editie 2022 van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen gepubliceerd. De in deze editie aangepaste Richtlijnen zijn van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2023, tenzij anders is aangegeven. In deze factsheet treft u een overzicht aan van de belangrijkste gewijzigde bepalingen. Wij gaan hierbij niet in op aanpassingen met betrekking tot bijzondere bedrijfstakken. Volledigheidshalve begint deze factsheet met een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in de Richtlijnen die voor het eerst van toepassing zijn op boekjaar 2022. We sluiten de factsheet af met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor kleine rechtspersonen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor micro- en kleine rechtspersonen die tegelijkertijd met de Richtlijnen voor grote en middelgrote rechtspersonen zijn gepubliceerd.

Contactpersonen

Cees Bergwerff

Partner, Department of Professional Practice

KPMG Nederland

Tanja van den Vlekkert-Zevenbergen

Senior Manager, Department of Professional Practice

KPMG Nederland

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.