De pensioensector heeft in de aanloop naar een nieuw pensioenstelsel meer dan ooit behoefte aan de kennis van experts. Het boekjaar bij KPMG loopt van oktober tot oktober. Net als in het afgelopen boekjaar delen de teams van KPMG Pensions ook in het nieuwe boekjaar hun expertise met klanten in de pensioensector. Tijd voor een inspirerende kick-off bij KPMG in Amstelveen met alle betrokken teams die werken aan de zogenaamde Wtp-transitie (wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen).

KPMG Pensions benadert de komende pensioentransitie met zijn onderscheidende multidisciplinaire aanpak. Die aanpak kwam goed naar voren tijdens de gezellige, nuttige en interactieve middag met presentaties van de activiteiten van de verschillende expertisegebieden van het KPMG-pensioenradarwerk.

Ook werden alle successen van het afgelopen jaar gedeeld. De blogs en de posts op diverse social media, geschreven door onze experts, over het pensioenakkoord werden de afgelopen periode tienduizenden keren gelezen en gedeeld en E-papers duizenden keren gedownload. En honderden relaties werkzaam bij onder andere pensioenfondsen, verzekeraars, PPI’s en pensioenuitvoeringsorganisaties namen deel aan de masterclasses en online events en beoordeelden deze met een dikke acht. Miljoenen Nederlanders zagen onze social media posts. Het moge duidelijk zijn dat de pensioensector in de aanloop naar een nieuw pensioenstelsel meer dan ooit behoefte heeft aan de kennis van experts. De kick-off met alle teams vormde de start van een enerverend jaar. 

Interne masterclasses

In de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel is de behoefte aan advies groot. “Iedere stap naar het nieuwe pensioenstelsel kan een juridische vraag oproepen”, weet Boudewijn Broers die de aftrap mocht verrichten op het specialisme Wet- en Regelgeving. “Bij het invaren van opgebouwde pensioenaanspraken en ‑rechten moet vanzelfsprekend rekening worden gehouden met wetgeving. Maar ook pensioenfondsen en andere pensioenuitvoerders die de pensioenregeling afstemmen met sociale partners krijgen ermee te maken.” Zijn team adviseert klanten op dit terrein, maar maakt ook tijd vrij voor collega’s uit de andere teams. Bijvoorbeeld door kennis te delen tijdens collegiale spreekuren die worden georganiseerd. Ook het team van Olivier Roodenburg dat zich bezighoudt met het specialisme Pensioenregeling beantwoordt graag vragen van collega’s. “Zodra er actualiteiten zijn over inhoudelijke aspecten van het nieuwe solidaire en flexibele pensioencontract, delen we deze meteen.” Collega Nicole Kusters: “In al onze transitietrajecten verbinden we op basis van integraliteit de juiste collega’s met het bijbehorende specialisme aan het proces. Hierdoor wordt, ter bevordering van het succes van het project, de expertise van onze collega’s op het juiste moment ingezet voor onze klanten.”

Expertise in een second opinion

Yvette Timmermans, tax advisor bij KPMG Meijburg & Co, en haar team helpen pensioenfondsen en werkgevers met de uitdagingen binnen het specialisme Tax. “Fiscaal gezien is zeker nog niet alles uitgewerkt in de nieuwe wetgeving.” Het venijn zit in de details, zeker als het gaat om overgangs- en compensatieregelingen uit het pensioenakkoord. Dat draagt bij aan de onzekerheid, vooral bij werkgevers, merkt Yvette. “We verstrekken ook vaak een second opinion. Dat biedt klanten meer comfort over de complexe materie.” 

Mensen, modellen en processen

De komende tijd moeten mensen, processen en systemen worden voorbereid op de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Governance is daarbij belangrijker dan ooit, benadrukken Boudewijn Broers en Margriet Stavast van het team dat zich met dit specialisme bezighoudt. Wat betreft de interne governance moeten pensioenfondsen volgens Boudewijn rekening houden met accentverschuivingen in medezeggenschap en intern toezicht. Afhankelijk van de omstandigheden kan de overgang naar het nieuwe stelsel aanleiding zijn om het bestuursmodel te wijzigen. Margriet voegt hieraan toe: “De governance-agenda richt zich niet alleen op de interne organisatie, governance is ook relevant in samenwerkingsverbanden. We toetsen de toekomstbestendigheid van de governance, zodat partijen in de pensioensector goed kunnen samenwerken met bijvoorbeeld een FinTech.” Goede governance is alleen mogelijk als de organisatie beschikt over de juiste data en betrouwbare modellen. Binnen het specialisme Actuariaat zijn Machiel Koper en zijn team klaar om de modellen te toetsen. “Het pensioenfondsbestuur bepaalt waar het geld naartoe moet. Wij toetsen of het bij de juiste deelnemers terechtkomt. Daarbij helpen we klanten met advies.”

Betrouwbare data en actieve kennisdeling

Op het gebied van datamanagement komt er veel op de pensioenfondsen af, weet Jacco van Kleef. Zo is betrouwbare data nodig om de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel voor de deelnemers inzichtelijk te maken. Dat is bijvoorbeeld nodig om het invaren soepel te laten verlopen. Maar dat is nog niet alles. Ook de jaarrekening ziet er anders uit en de processen en interne controles verlopen anders. “Pensioenfondsen hebben dat nog niet eerder gedaan, wij denken daar op verzoek van veel klanten over mee.” 

Druk op compliance en kansen in digitalisering

Pensioenfondsbesturen zijn verantwoordelijk voor de naleving van de complexe vereisten van wet- en regelgeving. “Dat legt steeds meer druk op compliance officers, weet Eric Schneider die met zijn team compliance officers in de pensioensector adviseert. “De interne compliance officer moet in deze drukke periode rond de pensioentransitie ook de reguliere werkzaamheden uitvoeren. Wij kunnen hen daarbij veel werk uit handen nemen.” Deze transitieperiode in de pensioensector maakt ook duidelijk hoe goed partijen de digitalisering van processen op orde hebben. Sylvano Aboikoni en zijn team weten hoe de pensioensector technologie kan gebruiken om de strategie uit te voeren. De praktijk is echter weerbarstiger. “Het is belangrijk dat de digitalisering goed verloopt, het raakt alle onderdelen van de pensioentransitie. Het is daarbij van cruciaal belang dat de deelnemer echt centraal wordt gesteld.”

Rol in de duurzame transitie

Naast de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel staat ook de verduurzaming op de agenda van de pensioensector. “In 2018 heeft Europa de pensioensector een cruciale rol gegeven in de transitie naar een duurzame economie”, legt Leonie Jesse uit over het specialisme ESG. “Fondsen en uitvoerders moeten de wetgeving niet alleen interpreteren, maar ook implementeren.” Dit zijn grote en complexe trajecten. De focus op duurzame investeringen vraagt onder meer een herziening van het beleggingsbeleid en het informeren van het vermogensbeheer.” KPMG investeert veel in het verder brengen van ESG in organisaties. Zo ook voor de pensioensector.

Laat de experts hun ding doen

Het verbinden van de verschillende specialismen die een rol spelen rond de pensioentransitie vraagt om effectief projectmanagement, weet Janinke Tol. “Wij kunnen voor klanten een projectorganisatie neerzetten die hun eigen deskundigen optimaal faciliteert. Het idee: laat de experts vooral hun ding doen. De klant bepaalt wat er nodig is; soms gaat het om het optimaliseren van het projectmanagement, soms moet het hele traject nog op poten worden gezet. Wij maken de planning en zorgen ervoor dat alle processen op elkaar aansluiten, zodat het einddoel wordt bereikt.” Die wetenschap geeft klanten rust.

Focus op de deelnemer

Een van de doelstellingen van het nieuwe pensioenstelsel is om pensioenen eenvoudiger te maken voor deelnemers. Over de vraag of dat gaat lukken, lopen de meningen uiteen. Feit is dat de Wet toekomst pensioenen de focus veel meer op de deelnemer legt. “De pensioensector moet daarom een directere relatie met de klant aangaan”, aldus Nicole Kusters. Naast gerichte klantbediening is ook deelnemerscommunicatie van belang. Alles draait om heldere communicatie over complexe onderwerpen. Niet alleen de wet stelt strenge eisen aan de deelnemerscommunicatie, ook de deelnemer zelf is veeleisend. “De klantervaring bij bedrijven als Coolblue en Bol.com bepaalt wat de deelnemer verwacht van de interactie met de pensioensector”, stelt Edgar Molenaars. Het team helpt partijen de customer experience (CX) te verbeteren op basis van de gedefinieerde CX-visie en de daaruit voortvloeiende communicatiedoelstellingen rond het transitieproces. “Alles is gericht op het activeren van de deelnemer, zodat deze in staat is de juiste keuzes te maken voor zijn pensioen voor later.”

Wil je meer weten over de verschillende specialismen van KPMG Pensions? Check dan onze actuele en speciale pensioenakkoordpagina.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.