Context

Terwijl de wereld nog steeds worstelt met de (economische) korte- en langetermijngevolgen van de uitzonderlijke geopolitieke ontwikkelingen en de COVID-19-pandemie, wordt er nu al flink gedebatteerd over wat deze ontwikkelingen betekenen voor de strijd tegen klimaatverandering. De klimaatagenda lijkt op een laag pitje te staan, gezien de recessie die ons mogelijk te wachten staat en de uitdagingen waar de toeleveringsketen mee te maken heeft. Ondanks de directe gevolgen van de recente marktontwikkelingen vormt de klimaatverandering echter nog steeds een existentieel risico voor de aandeelhouderswaarde.

Beleggers zijn zich maar al te goed bewust van de klimaatgerelateerde financiële risico's en geven een nieuwe impuls aan bedrijven om koolstofarme strategieën te ontwikkelen en te implementeren. Regeringen kunnen ook hun beleid voor hernieuwbare energie versnellen om hun afhankelijkheid van Russische olie en gas te verminderen en verdere stijgingen van de energiekosten te beperken. Bedrijven die nu actie durven te ondernemen, kunnen een concurrentievoordeel behalen tijdens de energietransitie.

Hernieuwbare energiebronnen

Deze blog en publicatie behandelen één koolstofarme optie: het inkopen van hernieuwbare energie. Ze worden gevolgd door een reeks blogs, die u duidelijk inzicht geven in de beweegredenen van het inkopen van hernieuwbare energie. Deze publicatie geeft een overzicht van de verschillende strategische opties voor de inkoop van hernieuwbare energie en biedt een praktische aanpak voor een geslaagde ontwikkeling en implementatie van een strategie voor energie-inkoop.

Redenen om hernieuwbare energie in te kopen

De inkoop van hernieuwbare energie kan op lange termijn waarde creëren door uw bedrijf meerdere voordelen te bieden:

Infographic renewable sourcing explained

Het optimale resultaat voor uw bedrijf bereiken

Bij het ontwikkelen van een inkoopstrategie voor hernieuwbare energie moeten bedrijven de verschillende beschikbare opties evalueren en meerdere factoren in overweging nemen en tegen elkaar afwegen:

  • Financiële impact op korte en lange termijn
  • Flexibiliteit om zich aan te passen aan veranderende vraag of technologieën
  • Implementatierisico's
  • Impact op bestaande activiteiten
  • CO2-reductiepotentieel en gerelateerde ESG-impact

Als gevolg daarvan vereist de inkoop van hernieuwbare energie een geïntegreerde (gebaseerd op verschillende bedrijfsfilosofieën) en gefaseerde aanpak om geoptimaliseerde strategieën, robuuste implementatieroutes en governance tot stand te brengen, die uw bedrijf helpen dat essentiële concurrentievoordeel te behalen.

Conclusie

De afgelopen jaren hebben toonaangevende bedrijven een actieve rol gespeeld bij de vermindering van hun koolstofvoetafdruk, waarbij inkoop van hernieuwbare energie centraal stond. Hoewel de geopolitieke ontwikkelingen en komende COVID-19-golven grote risico's met zich meebrengen, voorspellen wij dat bedrijven die actief koolstofarme strategieën ontwikkelen en uitvoeren een concurrentievoordeel kunnen behalen tijdens de energietransitie.

Inkoop van hernieuwbare energiebronnen
Download PDF (3,9 MB)

Wij houden u op de hoogte per e-mail.
Geef hier uw voorkeuren door.