De kosten van het opwekken van herbruikbare energie dalen sinds 2010. De verwachting is dat de kosten tegen 2030 nog verder omlaag zijn gegaan. Het betekent dat zonne- en windenergie structureel competitiever, of zelfs goedkoper, worden dan fossiele energie. Dit komt deels doordat er minder kapitaal en onderhoudskosten nodig zijn, maar ook doordat we hernieuwbare energie steeds efficiënter opwekken. Ontwikkelingen als betere opslag en hybride oplossingen zullen de businesscase voor zonne- en windenergie in de komende jaren nog verder verbeteren. Dit maakt investeren in hernieuwbare energie aantrekkelijk.

Voor bedrijven geldt dit in het bijzonder. Deze investeren steeds vaker direct of indirect in duurzame energie. Deels door financiële voordelen zoals lagere en/of stabielere toekomstige kosten voor energie, maar ook doordat consumenten steeds vaker duurzame oplossingen van bedrijven en organisaties verwachten. Tevens helpt dit bedrijven potentiële boetes of belastingen op het gebruik van fossiele energiebronnen in de toekomst te voorkomen (bijvoorbeeld een CO2-belasting) én komt er minder afhankelijkheid van één bron of leverancier.  

Lees onderstaande blogs voor meer informatie.

Bekijk ook

Op de hoogte blijven

Wij houden u op de hoogte per e-mail.
Geef hier uw voorkeuren door.