De mogelijkheden van S/4HANA zijn veel uitgebreider dan voorheen. Een optimale implementatie vraagt dan ook fundamentele keuzes. Deze zo belangrijke keuzes kunnen niet worden gemaakt zonder de kennis, ervaring en vergaande betrokkenheid van zowel business als IT te benutten.

Een dergelijke migratie biedt dé mogelijkheid om goed na te denken over of je als organisatie voor een technische migratie van ECC naar S/4HANA kiest, of dat je de kans benut om processen te harmoniseren en onnodige complexiteit te verwijderen. 

Wat zijn de belangrijkste drijfveren?

Vroeg of laat krijgen organisaties de komende jaren te maken met de vraag: hoe maken wij de overgang van ECC naar S/4HANA; de nieuwe ERP-generatie? Door de deadline met betrekking tot de ondersteuning van ECC tot 2027 is een overstap namelijk onvermijdelijk. Het antwoord op die vraag zal variëren tussen twee uitersten: aan de ene kant een strikt technische conversie, aan de andere kant een volledige (greenfield-)businesstransformatie. Waar komt jullie organisatie op uit? Het antwoord op die vraag hangt nauw samen met belangrijke drijfveren. Ondersteunen jullie huidige bedrijfsprocessen de langetermijnstrategie? Zijn procesharmonisatie en landschapsconsolidaties belangrijke motieven? Kunnen standaardprocessen worden geadapteerd of moeten eerdere customizations juist behouden worden?

Bundeling van krachten

In de aanpak die KPMG voorstaat om samen met jullie tot de beste oplossing te komen, staat de kwaliteit van de dialoog tussen business en IT centraal. Want alleen in die dialoog komt de oplossing tot stand. De tijd dat IT zich volledig schikt naar de wensen van de business, dan wel die wensen juist volledig negeert, is gelukkig voorbij. Vandaag de dag moeten IT en de business de krachten bundelen en samen kijken hoe de organisatie verder gebracht kan worden.

De ERP-technologie van S/4HANA heeft ingebouwde mogelijkheden tot harmonisatie en standaardisatie van processen, in combinatie met de digitalisering daarvan. Daarmee is de onnodige complexiteit die menig SAP-landschap verleden tijd. Deze processen vormen de bouwstenen voor het vergroten van de wendbaarheid en de slagvaardigheid van een organisatie; een doelstelling die hoog op de agenda staat van elke grote onderneming.

De noodzakelijke overgang naar S/4HANA is dan ook de perfecte aanleiding om het gesprek tussen IT en business naar een hoger niveau te brengen. KPMG helpt dat gesprek tot stand te brengen en begeleidt het. Enerzijds als externe partij die de interne kennis en kunde onafhankelijk samenbrengt, zodat kan worden vastgesteld hoe S/4HANA waardevol kan zijn voor de onderneming. Anderzijds als ervaringsdeskundige op het gebied van zowel ERP-implementaties als businesstransformaties. We doen het samen met de organisatie. 

Het evenwicht tussen business en IT in kaart brengen

We werken altijd vanuit onze Powered Enterprise-aanpak waarbij we verschillende fases van de transformatie doorlopen. Met name de Powered Enterprise Vision-fase is als startpunt van belang om het evenwicht tussen business en IT in kaart te brengen. Daar behandelen we vragen als ‘Welke processen kunnen geharmoniseerd worden?’ en ‘Waar liggen eventuele knelpunten?’. We stoelen hiermee op een zeer omvangrijke verzameling better practices van praktisch elk denkbaar proces, waarmee we kunnen putten uit talloze succesvolle ervaringen van klanten. Powered draait om de optimale mix tussen maatwerk en standaard in processen en sluit daarmee naadloos aan bij de nieuwe, bijzondere technische mogelijkheden die zo kenmerkend zijn voor S/4HANA.

Wat is voor jullie organisatie de beste manier om gebruik te maken van S/4HANA, het nieuwe digitale hart van jullie bedrijf? Wij gaan graag de uitdaging aan dat vraagstuk samen met jullie op te lossen door de perspectieven en de inbreng van IT en business te verenigen.

Benieuwd naar de details van onze aanpak? Stel je vragen direct aan ons, wij helpen je graag verder.

Flexibel en toekomstbestendig met S/4HANA

Veel organisaties staan voor een belangrijke keuze. Gaan we migreren naar SAP S/4HANA en zo ja, wanneer? Vanuit technisch perspectief is de supportdeadline voor SAP ECC weliswaar uitgesteld tot 2027 (en onder bepaalde voorwaarden zelfs tot 2030), maar deze deadline zou niet de voornaamste reden moeten zijn om te migreren. Vanuit businessperspectief liggen er ook kansen om te transformeren. En als je transformeert, hoe zorg je er dan voor dat je als bedrijf het maximale uit je SAP-investeringen haalt?

In de whitepaper ‘Flexibel en toekomstbestendig met S/4HANA’  gaan we hierop in én vertellen we onder andere meer over onze visie op businesstransformatie tijdens een ERP-migratie.