De migratie van SAP ECC naar SAP S/4HANA is een impactvol proces. Het heeft invloed op de gehele organisatie; er kan een nieuwe manier van werken ontstaan en daarmee een compleet nieuwe mindset binnen de organisatie. Tegelijkertijd zorgt een succesvolle migratie voor het digitaliseren van processen om zo klaar te zijn voor de adoptie van nieuwe technologieën. Er is altijd een initiële investering, maar door businessprocessen te harmoniseren, te standaardiseren en te simplificeren, wordt geborgd dat de investering uiteindelijk meerwaarde oplevert voor de organisatie.

OneCompany en SAP S/4HANA

In de praktijk zien we dat veel organisaties werken met lokale, historisch gegroeide bedrijfsprocessen en applicaties die onderling moeilijk samenwerken. Doordat verschillende vestigingen en landen hun eigen werkwijzen en bedrijfscultuur hebben, missen organisaties vaak één gezicht naar buiten. Er is een internationale trend naar harmonisatie; de OneCompany-gedachte. “Kern hiervan is dat processen (internationaal) gestandaardiseerd en versimpeld worden met als doel waarde toe te voegen en de time-to-market van nieuwe producten en diensten te verkorten”, zegt Joop van Es. “Door harmonisatie kunnen medewerkers makkelijker samenwerken en zijn processen kostenefficiënter. Bovendien werken ERP-systemen beter en sneller. Dit geldt in het bijzonder voor S/4HANA. Deze software is speciaal ontwikkeld om te functioneren in een geharmoniseerde omgeving. De implementatie van S/4HANA is daarmee een belangrijke driver om naar een OneCompany-profiel te streven.”

Snellere gegevensverwerking bevordert datagestuurde beslissingen

Bestuurders hebben behoefte aan nauwkeurige en tijdige informatie om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. SAP S/4HANA biedt een grotere schaalbaarheid om deze behoefte beter te ondersteunen. Planning, uitvoering, analyse en het genereren van rapporten over live gegevens kunnen snel plaatsvinden. Zo kunnen organisaties snel inzicht krijgen in belangrijke prestatie-indicatoren en trends binnen de organisatie, en kunnen zij écht datagestuurde beslissingen te nemen. 

Artificial intelligence (AI)

Door de integratie van Joule – de generatieve AI-assistent van SAP – in SAP S/4HANA, worden er grote stappen gezet op het gebied van kostenbesparing en operationele efficiëntie. De AI-assistent helpt om taken te stroomlijnen, snel content op maat te genereren, functieomschrijvingen te genereren, programmeerhulp te krijgen en/of antwoord te krijgen op bepaalde vragen.  

Kostenbesparing door operationele efficiëntie

Organisaties die naar SAP S/4HANA migreren hebben tevens de mogelijkheid processen efficiënter in te richten en activiteiten slimmer op te pakken. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid om nieuwe bedrijfsovernames toe te voegen, activa proactief te bewaken en repetitieve of tijdrovende taken bij werknemers weg te halen. Routinetaken die voorheen handmatig werden gedaan, kunnen geautomatiseerd worden, zoals het genereren van rapporten, waardoor werknemers zich kunnen richten op productievere werkzaamheden. Bedrijfsprocessen kunnen op die manier veel efficiënter, gestroomlijnder en daarmee ook kostenefficiënter verlopen.

Klaar voor de toekomst met innovatieve technologieën

Door legacy ERP-platforms te upgraden naar SAP S/4HANA kunnen organisaties zich veel sneller aanpassen aan de veranderende marktdynamiek. SAP S/4HANA biedt bedrijven de nieuwste technologische ontwikkelingen die in potentie hun groeistrategie helpen ondersteunen. Artificial Intelligence, machine learning en geïntegreerde, realtime voorspellende gegevensanalyse zijn aanwezig. Enterprise Architecture Management (EAM) en Business Process Intelligence-oplossingen zorgen voor een snellere transformatie en uiteraard wordt er ook geïnnoveerd met de allernieuwste technologieën zoals conversational user interface (CUI), predictive accounting, big data en het Internet of Things (IoT). Zo heb je als organisatie de juiste technologie in huis om een veerkrachtig bedrijf te zijn dat toekomstbestendig is en makkelijker inspeelt op veranderingen in de markt.

KPMG helpt organisaties met End-to-End ERP-migraties

Om echt meerwaarde uit een SAP-migratie te halen, is het van belang dat de juiste experts betrokken zijn die verstand hebben van processen in een organisatie, de technologie die gebruikt wordt en weten hoe je complexe technologie moet implementeren. KPMG helpt organisaties met end-to-end migraties en doet dat door het bepalen van een duidelijke visie en business case, het opzetten -en valideren van toekomstige target operating modellen, alsmede het ontwerpen, testen en daadwerkelijk implementeren van het technische design. Met bewezen modellen als KPMG Powered Enterprise ontzorgen wij onze klanten gedurende de gehele implementatie of optimalisatie. De SAP-specialisten van KPMG helpen organisaties bij de transitie naar S/4HANA. Dit kan zorgen voor versnelde businesstransformaties in de cloud, gericht op het vereenvoudigen, uniformeren en standaardiseren van processen en voor snellere en risicobewuste implementaties.

Op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe publicaties, inzichten en rapportages rondom SAP? Laat je gegevens achter via het formulier hieronder en je ontvangt de nieuwste publicaties automatisch in jouw mailbox.

Gerelateerde artikelen