In onzekere, onrustige tijden is de noodzaak van innovatie sterker dan ooit. Dat bepleit Michiel Elshof, Head of SAP Services, partner bij KPMG. In onderstaand artikel gaat hij dieper in op de uitdagingen en noodzaak van leiderschap, visie en next-gentechnologie. Juist nu.

Oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten. Inflatie, grote maatschappelijke tegenstellingen en uitdagingen op het gebied van klimaat én een energietransitie. We leven, kortom, in onzekere tijden. “De enige constante is onzekerheid”, stelt Michiel. “Ja, het is momenteel erg onrustig in de wereld, maar we hebben vaker onzekere tijden gekend en toen draaide de wereld ook gewoon door. Uitdagingen zijn van alle tijden.”

Organisaties worden momenteel dan ook geconfronteerd met de uitdaging om te transformeren en te investeren in moderne technologieën om competitief te blijven. De rol van Next Generation Technology (NGT) in deze turbulente tijden is dan ook cruciaal. Bij next-gentechnologieën moeten we denken aan AI Trust, Risk and Security Management en duurzame technologie. ERP-systemen zijn hierin cruciaal: ze stroomlijnen bedrijfsprocessen en verbeteren data-analyse, wat leidt tot betere besluitvorming. Het integreren van technologische innovaties, zoals Artificial Intelligence (AI) en machine learning, verhoogt de efficiëntie en stimuleert innovatie, essentieel voor bedrijven om competitief te blijven.

Eerst visie, dan innovatie

De druk om te innoveren

Uitstel van innovatie kan tot exponentiële vertragingen en zelfs onherstelbare achterstand leiden. In de afgelopen maanden hebben we gezien dat verschillende organisaties zijn omgevallen, waar een combinatie van verouderde technologie, inefficiënte inkooppraktijken en niet aansluiten bij de klantvraag onder andere leidden tot aanzienlijke verliezen en operationele inefficiëntie. “Dit illustreert niet alleen een businessprobleem, maar ook hoe technologie verschillende bedrijven het inzicht kan bieden dat nodig is om dergelijke fouten te vermijden”, stelt Michiel. 

Uitdagingen bij digitale transformatie

Natuurlijk is een overstap naar NGT niet zonder uitdagingen. Bedrijven worstelen in onzekere tijden vaak met:

 • verouderde systemen: legacysystemen kunnen een obstakel vormen voor de implementatie van NGT door hun verouderde architectuur en technologieën, die vaak niet compatibel zijn met moderne software en standaarden. Dit kan leiden tot integratieproblemen, beperkte flexibiliteit, en hogere onderhoudskosten. Bovendien zijn deze systemen minder snel in staat zich aan te passen aan nieuwe bedrijfsbehoeften of markttrends;
 • budgetbeperkingen: de hogere kosten van NGT kunnen een belemmering vormen voor kleine en middelgrote bedrijven. Investeringen kunnen voor deze partijen fors zijn, waardoor de beslissing voor digitale transformatie op de lange baan wordt geschoven;
 • weerstand tegen verandering: mensen zijn van nature bang voor verandering en dit kan de implementatie van NGT belemmeren. Vooral in turbulente tijden zijn mensen geneigd om te blijven bij wat men kent, en zaken niet te (veel te) veranderen. Dat staat innovatie en digitale transformatie in de weg. 

Visie en leiderschap in tijden van instabiliteit

Hoe bieden organisaties dergelijke uitdagingen het hoofd? De sleutel tot succesvolle transformatie ligt in een heldere visie en daadkrachtig leiderschap. Bedrijven moeten bereid zijn om gevestigde praktijken te heroverwegen en te investeren in NGT, ongeacht de economische omstandigheden. De focus zou moeten liggen op het ‘hoe’ van investeren, zelfs wanneer economische onzekerheid heerst. Dit vereist:

 1. Grondige Evaluatie: analyseer welke digitale initiatieven de meeste waarde toevoegen aan je bedrijf. Richt je op technologieën die operationele efficiëntie verbeteren, klantbeleving verrijken en nieuwe marktkansen creëren.
 2. Flexibele Planning: implementeer een flexibele strategie die aanpassingen toelaat als reactie op veranderende marktomstandigheden.
 3. Cultuur van Innovatie: creëer een bedrijfscultuur die ervoor zorgt dat je als organisatie met de tijd meegaat, waardoor medewerkers voor je willen blijven werken. Stel, je geeft werknemers een Nokia 8210 en een laptop die op Windows 95 draait als zakelijke devices. Hoe zou dat overkomen en wat voor impact zou dat hebben?
 4. Value Based Financiering: het is belangrijk om te begrijpen waar de waarde voor jouw organisatie ligt en mogelijk na te denken over slimme financiering. Overweeg bijvoorbeeld P&L Neutral-strategieën toe te passen.
 5. Stakeholderbetrokkenheid over de hele linie: betrek stakeholders van zowel de business als IT bij het proces om het draagvlak en begrip voor de noodzaak van digitale transformatie te verhogen.

Bij nog veel organisaties leiden verouderde systemen tot stagnatie en verlies van concurrentievoordeel. Het investeren in Next Generation Technology is niet alleen essentieel voor bedrijfsinzicht en management, maar stelt organisaties ook in staat hun personeel efficiënter in te zetten en zich te richten op kernproblemen.

Michiel Elshof
Head of SAP Services
KPMG Nederland

NGT biedt tal van voordelen, waaronder:

 • efficiëntere processen: NGT kan processen automatiseren en stroomlijnen, waardoor tijd en geld bespaard worden;
 • betere beslissingen: NGT kan data-analyse en machine learning gebruiken om betere beslissingen te nemen;
 • verhoogde concurrentiepositie: NGT kan bedrijven helpen om innovatief te blijven en voorop te lopen op de concurrentie.

Eerder geschetste obstakels kunnen overwonnen worden door vanuit visie en leiderschap te focussen op ‘het hoe’, zoals hierboven geduid. Het gaat erom de juiste balans te vinden tussen het beheren van risico's en het grijpen van kansen voor groei en innovatie.

Het vinden van die juiste balans is essentieel voor moderne bedrijven. Dit betekent dat ze zorgvuldig moeten afwegen welke risico's acceptabel zijn en welke kansen de moeite waard zijn om te verkennen, zelfs als dat betekent dat ze soms buiten hun comfortzone moeten treden.

Het zoeken naar dit dynamische evenwicht vergt een open houding ten opzichte van verandering en de bereidheid om te investeren in nieuwe ideeën en technologieën die op lange termijn waarde kunnen creëren. Door proactief risico's te beheren en tegelijkertijd innovatie te omarmen, kunnen bedrijven zich aanpassen en bloeien in een steeds veranderende wereld.

De impact van NGT op diverse sectoren

De impact van NGT op verschillende sectoren rijkt ver. In het beste geval beschikken organisaties over een robuust, modern ERP-systeem, specifiek ontworpen om hen te helpen hun bedrijfsvoering effectiever te beheren, hun algehele efficiëntie te verbeteren, meer controle over hun toeleveringsketen te krijgen, kosten en afval te verminderen en uiteindelijk betere producten en diensten aan hun klanten te leveren.

Een van de meest significante voordelen van hedendaagse technologische innovaties is het vermogen om realtime inzicht te bieden in het volledige productie- en fabricageproces. Dit stelt bedrijven in staat om onmiddellijk eventuele problemen of knelpunten in de toeleveringsketen te herkennen én proactief stappen te ondernemen om deze problemen aan te pakken. De capaciteit om snel te reageren, zorgt ervoor dat productielijnen soepel blijven lopen, wat uiteindelijk leidt tot efficiëntere productie en verminderde downtime.

Naast verbeteringen in het productieproces, bieden deze next-gen technologische ontwikkelingen bedrijven ook de tools om hun klantrelaties effectiever te beheren. Door een gecentraliseerd platform voor klantgegevensbeheer te bieden, krijgen bedrijven waardevolle inzichten in de behoeften en voorkeuren van hun klanten. Deze inzichten stellen bedrijven in staat om meer gepersonaliseerde en gerichte marketingberichten en productaanbiedingen te leveren. Dit draagt niet alleen bij aan verhoogde klanttevredenheid, maar kan ook de verkoop en omzet stimuleren. In een tijdperk waarin personalisatie koning is, kan de mogelijkheid om op maat gemaakte ervaringen te bieden een cruciaal concurrentievoordeel zijn.

Over het algemeen is het ERP-systeem als NGT een essentieel hulpmiddel voor elke (hightech)organisatie die haar bedrijfsvoering wil verbeteren, de klantenervaring wil versterken en voorop wil blijven lopen op de concurrentie.

Kijken we illustratief naar enkele specifieke uitdagingen en kansen voor sectoren, dan zien we bijvoorbeeld het volgende: 

Retail

De retailsector is voortdurend in beweging, en NGT kan bedrijven helpen om te voldoen aan de veranderende behoeften van consumenten. NGT kan bijvoorbeeld worden gebruikt om:

 • omnichannel-ervaringen te creëren;
 • de voorraadketen te optimaliseren;
 • gepersonaliseerde aanbiedingen te creëren.

Chemie

De chemische industrie kent een landschap van strikte regelgeving, terwijl ze tegelijkertijd streeft naar innovatie en duurzaamheid. NGT speelt hierin een cruciale rol door mogelijkheden te bieden voor verbeterde veiligheid, efficiëntie en naleving van die strenge regelgeving, zoals:

 • integratie van geavanceerde monitoringssystemen: door het gebruik van sensoren en data-analyse kunnen bedrijven hun processen continu monitoren, waardoor ze potentiële risico's vroegtijdig kunnen identificeren en aanpakken;
 • automatisering en procesoptimalisatie: het inzetten van automatiseringstechnologieën stelt bedrijven in staat om productieprocessen efficiënter te maken, wat leidt tot hogere productiviteit en kostenbesparingen;
 • versterken van naleving van regelgeving: NGT kan helpen om te voldoen aan de strenge milieu- en veiligheidsvoorschriften door betere tracking en rapportage van chemische stoffen, zoals voorgeschreven door regelgevende kaders zoals REACH, wat staat voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen binnen de EU. 

Financiële sector

De financiële sector is sterk gereguleerd en NGT kan banken helpen bij:

 • het voldoen aan regelgeving: next-gentechnologieën kunnen banken ondersteunen bij het automatiseren van complexe rapportageprocessen, wat essentieel is voor het naleven van financiële regelgeving en het voldoen aan vereisten zoals gesteld door bijvoorbeeld Basel III, DORA, NIS2 en ESG Reporting. Door geavanceerde data-analyse en AI kunnen banken realtime inzicht krijgen in hun compliancestatus, wat het makkelijker maakt om aan continu veranderende eisen te voldoen;
 • het stimuleren van innovatie: NGT opent de deur voor het ontwikkelen van innovatieve financiële producten en diensten, zoals gepersonaliseerde klantinterfaces en geautomatiseerde adviesdiensten. Het maakt ook de implementatie van blockchain-technologie mogelijk voor veiligere transacties en betere fraudepreventie;
 • het behalen van concurrentievoordeel: door processen te automatiseren en operationele efficiëntie te verbeteren, kunnen banken met NGT hun dienstverlening versnellen en de klanttevredenheid verhogen. Dit vermindert niet alleen operationele kosten, maar verbetert ook de responsiviteit en dienstverlening richting klanten, wat cruciaal is om competitief te blijven in de snel veranderende financiële sector.

Elshof: “Maar ook de rol van adviseurs verandert. Deze ligt niet alleen in het adviseren over technologie, maar ook in het begeleiden van de veranderingsprocessen binnen de organisatie. Adviseurs kunnen organisaties helpen bij het ontwikkelen van een NGT-strategie, bij de selectie van de juiste technologie, bij de implementatie van NGT en ondersteunen bij het managen van verandering.” 

Blijf in beweging

Michiel: “Het belang van beslissingen nemen met het oog op de toekomst, zelfs in tijden van onzekerheid, is groter dan ooit. Bedrijven moeten niet alleen reageren op de uitdagingen van het moment, maar ook proactief plannen en investeren in technologieën en strategieën die hen in staat stellen om te bloeien in de toekomst, ongeacht de huidige economische omstandigheden of technologische beperkingen. Het gaat erom de juiste balans te vinden tussen het beheren van risico's en het grijpen van kansen voor groei en innovatie.”

Bewegen, innoveren en niet bang zijn om te investeren in de toekomst. Deze aspecten zijn van cruciaal belang voor bedrijven die niet alleen willen overleven, maar ook willen slagen in een wereld die gekenmerkt wordt door constante verandering en technologische evolutie.

KPMG helpt organisaties met End-to-End ERP-migraties

Om Next Generation Technology zo goed en efficiënt mogelijk in te zetten heb je experts nodig die verstand hebben van processen in een organisatie, de technologie die gebruikt wordt en weten hoe je complexe technologie moet implementeren. KPMG doet dat door het bepalen van een duidelijke visie en business case, het opzetten -en valideren van toekomstige target operating modellen,  alsmede het ontwerpen, testen en daadwerkelijk implementeren van het technische design. Met bewezen modellen als KPMG Powered Enterprise ontzorgen wij onze klanten gedurende de gehele implementatie of optimalisatie. De SAP-specialisten van KPMG helpen organisaties bij de transitie naar S/4HANA. Dit kan zorgen voor versnelde businesstransformaties in de cloud, gericht op het vereenvoudigen, uniformeren en standaardiseren van processen en voor snellere en risicobewuste implementaties.

Neem contact met mij op

Heb jij vragen of opmerkingen over bovenstaand artikel, of wil je in gesprek komen met één van onze experts? Laat je gegevens achter in het formulier hieronder, en er wordt spoedig contact met je opgenomen.

Gerelateerde artikelen

Contact