Una Petrauska

Vadošā partnere, zvērināta advokāte, KPMG Law

KPMG in Latvia

Unai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze kā profesionālai juristei. Pēdējos gados Unas pastiprinātas uzmanības lokā ir bijis plašs juridiskās atbilstības jomu spektrs un zvērinātu advokātu biroja “KPMG Law” vadīšana Latvijā. Savā profesionālajā karjerā Una ir ieguvusi vērā ņemamu profesionālo pieredzi uzņēmumu apvienošanas un iegādes (M&A) jomā un finanšu institūciju restrukturizācijā un likvidācijā.

Specializācija

 • Juridiskā atbilstība
 • Finanšu sektora regulatorā atbilstība
 • Apvienošanās un iegādes darījumi (M&A)
 • Dati un tehnoloģijas 

 

Darba pieredze

 • Kopš 2015 — KPMG Law vadošā partnere, zvērināta advokāte
 • 2006–2015 — sadarbība ar KPMG Latvijā 
 • 2003–2006 — advokāte zvērināta advokāta Linarda Muciņa birojā
 • 2001–2002 — vecākā speciāliste Rīgas pilsētas valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā 
 • 2000–2003 — juriste un advokāte zvērinātu advokātu birojā “Grīnvalds un Partneri”
 • 1999–2000 — juriste zvērināta advokāta Linarda Muciņa birojā
 • 1998–1999 — vecākā speciāliste Iekšlietu ministrijas pārraudzītajā VAS “Valsts robežbūve”
 • 1997–1998 — speciāliste Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģisko lietu departamentā

 

Valodas

Latviešu, angļu, vācu, krievu

 • Maģistra grāds tiesību zinātnē, Administratīvās tiesības (LL.M), Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (2002)

 • Jurista kvalifikācija un bakalaura grāds tiesību zinātnē (LL.B.), Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (2000)

 • Ārvalstu studijas bakalaura programmas ietvaros, Minsteres Universitāte, Vācija (1997)

 • Latvijas Advokatūra

 • Biedrība “Mediācija un ADR”