Το KPMG Institute, στο πλαίσιο των ψηφιακών σεμιναρίων που διοργανώνει στον εκπαιδευτικό πυλώνα «Τεχνικές Γνώσεις», διεξάγει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τα «Οικονομικά για μη Οικονομικούς». Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία επιμόρφωσης στελεχών με λίγη ή καθόλου γνώση στα Οικονομικά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με θεμελιώδεις έννοιες και να κατανοήσουν πως οι διεργασίες της Οικονομικής Διεύθυνσης επηρεάζουν το ρόλο και την εταιρεία τους ευρύτερα.

Οικονομικά για μη Οικονομικούς

Tο σεμινάριο στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση και εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές οικονομικές έννοιες και λειτουργίες της εταιρείας, καθώς και τις εφαρμογές της οικονομικής επιστήμης. Στόχος των γνώσεων αυτών είναι να ενισχύσουν την αποδοτικότητα των στελεχών, συντελώντας στη διαμόρφωση και την απόκτηση μιας κοινής αντίληψης γύρω από οικονομικά θέματα που είναι κεντρικής σημασίας για τη λειτουργία μίας εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναλυθούν οικονομικές καταστάσεις, τα μέρη που τις απαρτίζουν και το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο. Παράλληλα, θα συζητηθούν οι σημαντικότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες, η χρησιμότητα αυτών και τα συμπεράσματα που εξάγονται αναφορικά με την πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας, την αξιολόγηση της πολιτικής εισπράξεων και πληρωμών και την πορεία κερδοφορίας.

Το σεμινάριο στηρίζεται σε μια ισορροπημένη χρήση θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Για έννοιες όπως η κοστολόγηση και η κατάρτιση προϋπολογισμών, χρησιμοποιούνται σύγχρονα παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων (case studies) που βοηθούν αφενός στην καλύτερη αφομοίωση των τεχνικών θεμάτων και αφετέρου στη συμμετοχική μάθηση των συμμετεχόντων με λίγη ή καθόλου προηγούμενη γνώση στα Οικονομικά. Ο εισηγητής του σεμιναρίου, Γιάννης Καραγιάννης, στέλεχος της KPMG με μακροχρόνια εξειδίκευση σε έργα αναδιάρθρωσης επιχειρηματικού δανεισμού, βελτιστοποίησης ταμειακών διαθεσίμων και ειδικών οικονομικών ελέγχων (due dilligence), θα μοιραστεί με τους συμμετέχοντες παραδείγματα από την εμπειρία του, αναδεικνύοντας τη σημασία της κατανόησης των βασικών οικονομικών όρων για τη βελτίωση τόσο της δικής τους αποδοτικότητας όσο και της εταιρείας συνολικότερα.

Ατζέντα & Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Σύνδεση στην πλατφόρμα Webex (14:45-15:00)*

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες/ 4 ώρες ανά ημέρα

Πέμπτη 13 Μαΐου 13:00-17:00

  • Ανάλυση στοιχείων οικονομικών καταστάσεων

  • Χρηματοοικονομικοί δείκτες

  • Έσοδα και έξοδα


Παρασκευή 14 Μαΐου 13:00-17:00

  • Εταιρικός και ταμειακός προϋπολογισμός


Σε ποιους απευθύνεται;

Σε μη οικονομικά στελέχη που επιθυμούν να κατανοήσουν βασικές οικονομικές έννοιες .

Κόστος: €380

*Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού της εκπαίδευσης, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647 με παραλήπτη:

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή
Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών

Κατόπιν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «Oικονομικά για μη Οικονομικούς». Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας σας ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο (αφορά σε συμμετοχές που καλύπτονται από Εταιρεία).

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας και για να λάβετε τα στοιχεία της σύνδεσης για την ημέρα του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της εκπαίδευσης Λία Φιλιππίδη στο 30211 1815760 ή στο email lfilippidi@kpmg.gr.

Εισηγητής

Γιάννης Καραγιάννης

Ανώτερος Επιβλέπων Σύμβουλος, Deal Advisory

Ο Γιάννης έχει αποκτήσει εργασιακή εμπειρία, εργαζόμενος σε πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Αμερική από το 2005.  Ξεκίνησε να εργάζεται σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα στις ΗΠΑ σε τομείς όπως τραπεζική, λογιστικά χαρτοφυλακίων και εξυπηρέτηση πελατών.Γυρίζοντας στην Ελλάδα, απασχολήθηκε για ένα σύντομο διάστημα σαν management trainee σε καπνική εταιρεία, ενώ σύντομα μπήκε στον τραπεζικό χώρο σε μεγάλη Ελληνική τράπεζα, αρχικά σαν Διαχειριστής Διεθνών Εργασιών στα τμήματα εισπράξεων της τράπεζας στο εξωτερικό. Αργότερα μεταφέρθηκε στο τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων της τράπεζας όπου ασχολήθηκε με οικονομικές αναλύσεις και αναφορές πάνω στα Οχήματα Ειδικού Σκοπού (SPV) της τράπεζας και στα παράγωγα προϊόντα. 

giannis karagiannis