Το KPMG Institute, στο πλαίσιο των ψηφιακών σεμιναρίων που διοργανώνει στον εκπαιδευτικό πυλώνα «Τεχνικές Γνώσεις» διεξάγει το σεμινάριο «Βασικές Αρχές Project Management» προκειμένου να υποστηριχθούν οι συμμετέχοντες ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα έργα με γνώμονα το κόστος, την ποιότητα, το χρόνο και την ευελιξία.

Βασικές Αρχές Project Management

Η KPMG στην Ελλάδα και το KPMG Institute, συνδυάζοντας την πολυετή συμβουλευτική εμπειρία και εξειδίκευση στην υποστήριξη εταιρειών, διοργανώνει  το σεμινάριο «Βασικές Αρχές Project Management», με στόχο να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από το Project Management, παρέχοντας παράλληλα τα κατάλληλα ερεθίσματα που θα ενισχύσουν  την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους που αφορούν στη διοίκηση έργων, τη διαδικασία του προγραμματισμού και την αποδοτικότητα της ομάδας έργου. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν ενημερωθεί για τις τελευταίες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση έργων και θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τις προκλήσεις του σύγχρονου Project Management.

Οι εισηγητές Κωνσταντίνος Κώνσταντος (Senior Manager) και Μάρκος Κοντοές (Supervising Senior Advisor), εξειδικευμένα στελέχη της KPMG, βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία τους στο Project Management, θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες τόσο τις θεωρητικές τους γνώσεις, όσο και πρακτικά παραδείγματα αναφορικά με σύγχρονες μεθόδους εφαρμογής και βέλτιστες πρακτικές διοίκησης έργων, μαζί με τη χρήση διαδραστικών εργαλείων και τεχνικών που θα ενισχύσουν το επαγγελματικό προφίλ των συμμετεχόντων.

Ατζέντα και περιεχόμενο σεμιναρίου

Σύνδεση στο MS Teams (13:45-14:00)*

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες

Ημερομηνία και ώρα: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου και Τετάρτη 1 Μαρτίου, 14:00-17:00

  • Διοίκηση Έργων & Κύκλος Ζωής Έργων
  • Σχεδιασμός, Εκτέλεση & Παρακολούθηση Έργων
  • Μεθοδολογίες Διοίκησης Έργων, MS Project & Ασκήσεις

Το σεμινάριο, εκτός από θεωρητική κατάρτιση, περιλαμβάνει και παραδείγματα με πραγματικά σενάρια με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση και διαχείριση των βασικών εννοιών που θα συζητηθούν.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Ελληνικά. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε έμπειρα ή νέα στελέχη επιχειρήσεων με ευθύνη ομάδας.

Κόστος: €370

*Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού της εκπαίδευσης, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647 με παραλήπτη:

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή

Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών

Κατόπιν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «Βασικές Αρχές Project Management». Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας σας ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο (αφορά σε συμμετοχές που καλύπτονται από Εταιρεία).

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας και για να λάβετε τα στοιχεία της σύνδεσης για την ημέρα του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας.

Πολιτική Ακυρώσεων

Σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή και δεν μπορείτε τελικά να παρευρεθείτε, θα χαρούμε να δεχτούμε άλλο άτομο στη θέση σας χωρίς επιπλέον χρέωση. Εναλλακτικά, ακύρωση συμμέτοχης με επιστρoφή χρημάτων μπορεί να γίνει με έγγραφη ενημέρωσή μας έως 1 ημέρα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της εκπαίδευσης Φιλία Καφούση στο 693 664 2654 ή στο email fkafousi@kpmg.gr.

Εισηγητές

roza alchanati

Κωνσταντίνος Κώνσταντος

Senior Manager,
Advisory, Strategy & Operations,
KPMG in Greece

Ο Κωνσταντίνος διαθέτει μακρά εργασιακή εμπειρία στην Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και ειδικότερα σε θέματα διοίκησης έργου. Ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν την ανάλυση προτάσεων και την αξιολόγηση ευκαιριών εμπορικής συνεργασίας, το σχεδιασμό δικτύων καταστημάτων, την αξιολόγηση εναλλακτικών λειτουργικών μοντέλων καταστημάτων, καθώς και την αξιολόγηση εταιρειών στα πλαίσια εμπορικού και λειτουργικού due diligence. Έχει ηγηθεί μεγάλου αριθμού έργων με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων των πελατών, την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών σκοπιμότητας για λογαριασμό μεγάλων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων. Διαθέτει σε βάθος γνώση και εμπειρία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και προηγμένων μοντέλων στατιστικής ανάλυσης, ενώ είναι κάτοχος της PMP πιστοποίησης από το Project Management Institute (PMI).

markos kontoes

Μάρκος Κοντοές

Supervising Senior Advisor,
Advisory, Strategy & Operations,
KPMG in Greece

Ο Μάρκος διαθέτει σημαντική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που επικεντρώνονται στον στρατηγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό. Ειδικεύεται στη στρατηγική επιχειρηματική ανάλυση και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην έρευνα αγοράς. Έχει συμμετάσχει σε έργα ανάλυσης και αξιολόγησης εταιρειών στο πλαίσιο εμπορικού και λειτουργικού due diligence, ενώ έχει εκπονήσει επιχειρηματικά σχέδια, έργα στρατηγικής εισόδου στην αγορά, καθώς και μελέτες σκοπιμότητας για λογαριασμό δημόσιων φορέων και μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.